PODPORUJTE SEBA AJ NÁS /SUPPORT YOURSELF & Biblik.sk

č. účtu Biblik.sk / account Biblik.sk:

SK8583300000002101425963

ĎAKUJEME. THANK YOU

- - -

https://www.biblik.sk/news/understanding-the-occult-knowledge/

"TRUE FREEDOM CAN NEVER EXIST IN A SOCIETY THAT EMBRACES THE CONCEPT OR THE IDEOLOGY OF MORAL RELATIVISM."          Mark Passio

"SKUTOČNÁ SLOBODA NEMÔŽE NIKDY FUNGOVAŤ V SPOLOČNOSTI, KTORÁ UZNÁVA IDEOLÓGIU MORÁLNEHO RELATIVIZMU."             Mark Passio

https://www.biblik.sk/news/understanding-the-occult-knowledge/

"Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé." Rimanom 12:21

"Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Romans 12:21

 

"Hľa, na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, toho, ktorý hlása pokoj. Sláv, Júda, svoje slávnosti, plň svoje sľuby!

Lebo už viacej nepojde cez teba beliál; bude celý vyplienený."        Náhum 1:15

"Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows: for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off."      Nahum 1:15

- - -
Rúško vraj treba len v interiéri, foxteriéri a pitbulteriéri.....

...ale keď ješ ho mať nemusíš... ale keď sa ideš vyšťať, tak na dverách WC je napísané, že na hajzli treba mať rúško.... To nikto už nevie, čo je pravda a čo je výmysel. Rúška sa vraj budú kontrolovať na svadbách, ale nebudú potrebné pri jedení a pití (na svadbe sa je a pije) Diabol si robí z ľudí čoraz väčších blbcov, aby ich mohol ešte viac nenávidieť, že také bláznivosti akceptujú!

"Somebody told, people they have to wear masks in interior, superior, inferior... If you eat, you don't have to wear mask (oh, really?) If you go to the toilet, you have to wear mask! (in Slovakia we see such toilet door signs) Nobody knows what with  those "orders" is real and what is a joke! In Slovakia, Police is controlling masks at the wedding. But you don't have to wear mask, if you eat or drink (usually, you go to wedding to eat and drink..) Devil makes people total crazy, he wants them obey those crazy rules, because that gives him another reason to hate. Anybody who's accepting such stupid orders, he gives the devil another reason to hate and terrorise you even more!" 21.9.2020 13:48

 

 

"IF YOU DON'T LOVE YOU, NO ONE ELSE CAN LOVE YOU!"

"AK NEMILUJETE SEBA, NIKTO INÝ VÁS NEMÔŽE MILOVAŤ."

https://www.youtube.com/watch?v=Scu5ILB04tk

- - -

"Hlavnou príčinou úmrtí v USA sú nežiadúce účinky liekov na predpis, každoročne sú zodpovedné za viac ako 300.000 úmrtí." (štúdia Null, et al, 2003) Bruce Lipton, Biológia Presvedčenia

https://www.biblik.sk/news/zmysel-zivota-moze-byt-pochopeny-porozumenim-procesov-v-bunke-meaning-of-life-we-can-catch-by-understanding-processes-in-cells/

"Leading cause of death in USA is death from drug prescribtion, every year the prescribed medicaments are responsible for 300.000 deaths." Bruce Lipton - Biology of Belief (study Null, et al, 2003)

- - -

"For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;" Rom 1:18

"Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou," Rim 1:18

Diablova vláda! Bez tváre a ich vodca s rožkami! Kto počúva nariadenia ich "odborníkov", dáva diablovi autoritu

https://www.biblik.sk/news/zaujimavosti-o-symbole-v-somethin-interesting-about-the-v-symbol/

- - -

 

"You will see how powerful you really are, in controlling your fate and the fate of the world in which we live." Dr. Bruce Lipton, introducing video at brucelipton.com

"Vizte akú máte v skutočnosti silu, v kontrole vášho osudu a osudu sveta, v ktorom žijete." Dr. Bruce Lipton, uvádzacie video na stránke brucelipton.com

 


"You will see how powerful you really are, in controlling your fate and the fate of the world in which we live." Dr. Bruce Lipton, introducing video at brucelipton.com

"Vizte akú máte v skutočnosti silu, v kontrole vášho osudu a osudu sveta, v ktorom žijete." Dr. Bruce Lipton, uvádzacie video na stránke brucelipton.com

"You will see how powerful you really are, in controlling your fate and the fate of the world in which we live." Dr. Bruce Lipton, introducing video at brucelipton.com
"Vizte akú máte v skutočnosti silu, v kontrole vášho osudu a osudu sveta, v ktorom žijete." Dr. Bruce Lipton, uvádzacie video na stránke brucelipton.com


Viac tu: https://www.biblik.sk/news/zmysel-zivota-moze-byt-pochopeny-porozumenim-procesov-v-bunke-meaning-of-life-we-can-catch-by-understanding-processes-in-cells/
"Ľudské bytosti majú ohromný talent ľpieť vášnivo a húževnato na falošných presvedčeniach. Svoj život môžem zmeniť tým, že zmením svoje presvedčenia. Existuje vedecky podložená cesta, ktorá ma vyvedie z pozície večnej obete do mojej novej úlohy "spolu-stvoriteľa" vlastného osudu."           Dr. Bruce Lipton, kniha BIOLÓGIA PRESVEDČENIA:

"There’s no doubt that human beings have a great capacity for sticking to false beliefs. I was exhilarated by new realization that I could change the character of my life by changing my beliefs. I was instantly energized because I realized that there was a science-based path that would take me from my job as a perennial "victim" to my new job as "co-creator" of my destiny." Dr. Bruce Lipton - THE BIOLOGY OF BELIEF brucelipton.com IMPORTANT ARTICLE FROM HIS BOOK BIOLOGY OF BELIEF HERE: https://www.biblik.sk/news/zmysel-zivota-moze-byt-pochopeny-porozumenim-procesov-v-bunke-meaning-of-life-we-can-catch-by-understanding-processes-in-cells/

 - - -
"SHOW ME YOUR FRIENDS AND I'LL SHOW YOUR FUTURE! Dan Pena, billionaire https://www.biblik.sk/news/billionaire-dan-pena-show-me-your-friends-and-i-will-show-you-your-future/
"UKÁŽ MI SVOJICH PRIATEĽOV, A JA TI UKÁŽEM TVOJU BUDÚCNOSŤ!" Dan Pena, milionár
 
"A vy, ktorý ste sa pridŕžali Hospodina, svojho Boha, ste všetci živí dnes." Deuteronomium 4:4
"But ye that did cleave unto the LORD your God are alive every one of you this day." Deuteronomy 4:4
- - -
 
"JA CHCEM ABY SA O MŇA NIEKTO ZAUJÍMAL! EŠTE AJ NA MOJEJ OSLAVE NA MŇA VŠETCI SRALI!  / "I WANNA SOMEONE WHO IS INTERESTED IN ME! EVEN ON MY BIRTHDAY NOBODY NOTICED ME." (rozhovor dvoch násťročných dievčat / teenage girls debate)
 
- - -
9/11 LIE, COVID-19 LIE! / 9/11 PODVOD, COVID-19 PODVOD! ZOBUĎTE SA A ODMIETNITE HRAŤ DIABLOVU HRU!
“These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation.” G.W. Bush, he knew about this mass murder and he let it pass
"Tieto činy masovej vraždy mali vystrašiť náš národ, prinútiť ho ustupovať a uvhrnúť ho do chaosu. Ale zlyhali. Naša zem je silná. Veľkí ľudia sa postavili na obranu nášho veľkého národa." G.W. Bush, ktorý o útokoch na WTC dopredu vedel a neurobil nič
 
Status of Vincent Kennedy - maybe the survival will be about own energy sources - heat, wood, gas flow-heater, etc. / Status Vincenta Kennedyho na Twitteri - možno bude dobre si zabezpečiť aj kúrenie a varenie na tuhé palivo:

-  -  -

"Drahý Pane, skry nás. Rob nás - Tvoje deti, pre nich neviditeľnými. Nech nás nepriateľ nevidí. Zapchaj im tie ich uši a oslep ich oči! Nedovoľ aby nás a naše deti zranili. Ukáž nám, kam sa máme skryť. Drž nás vždy tam, kde sme v pokoji a bezpečí. V Mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen." komentár pod videom https://www.youtube.com/watch?v=XAKBfbV-z5M
"Dear lord, hide us. Make us, your children, invisible. Let the enemy not see us. Deafening their ears, blind their eyes. Stop them from hurting us and our children. Show us the hiding places. Keep us quiet and safe. In Jesus name. Amen." comment under video: https://www.youtube.com/watch?v=XAKBfbV-z5M
 

Švajčiarsky federálny úrad pre verejné zdravie BAG presne trafil podstatu veci. Tým vyrazil falošné karty a tromfy z ruky farmaceutickým podvodníkom, ktorí tvrdia, že testy sú pravdivé a funkčné. Pravdivosť potvrdil vetou:
„Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers.“ = „Detekcia nukleovej kyseliny nepotvrdzuje žiadne informácie o prítomnosti infekčného patogénu.“ Záver si z toho urobte sami. Všetky PCR-TESTY, které Vám robia strkaním nepochopiteľných tyčiniek, ktoré skôr slúžia inému účelu, Vám nepotvrdí vôbec nič. Žiadnu nákazu a žiadne víry či iné patogény! U nás v SR už začali priznávať viac ako 30% chybovosť testov. Malý ale predsa pokrok ? komentár z diskusie pod článkom https://www.hlavnespravy.sk/vaclav-klaus-sebadestrukcia-zapadu-alebo-v-ruskach-nie-je-nas-krik-dobre-pocut/2283376

 

 
"Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera. Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? Toto je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i krvou. A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je pravda. Pretože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jedno. A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jedno." 1. List Jánov 5:4-8
"For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one." 1 John 5:4-8
 
 
"V živote som sa možno nenaučil veľa, no jedno viem: Boh mi nezaviaže topánky bezo mňa." Doug Boyd
"If I have learned one thing in this life, it is that God will not tie my shoes without me." Doug Boyd
 
Boží plán
"Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom." Micheáš 6:8
God's plan
"He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?" Micah 6:8
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the LORD require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?8
 
"Život v celibáte je život neprirodzený a manželstvo je prirodzené." Michal Lajcha, slovenský kňaz https://www.youtube.com/watch?v=agvt03ufx-A "The celibate life is abnormal, married life is normal." Michal Lajcha, Slovak priest. 
"Nikdy som nepoznal jediného mladého muža pod 40 rokov a to ani z kresťanských organizácií, ktorý by sa dokázal úplne vzdať akejkoľvek sexuálnej aktivity. O jednom som čítal v nejakej knihe, že on to nechcel robiť, tak radšej začal chodiť každý deň 20 kilometrov na bicykli! Ak by som žil tento "život" znova, čím skôr by som si našiel dobrú prácu a ženu, s ktorou by sme sa navzájom milovali! Celibát a takzvanú "sexuálnu čistotu" propagovanú v kresťanských organizáciách považujem za utópiu, život proti prirodzenosti, a čo je proti prirodzenosti je podľa mňa aj proti Bohu! Pokiaľ vám Boh žiadny plán neukázal, starajte sa o svoje plány a na ilúzie, na to, že Boh má s vami nejaký plán zabudnite! Sú to chujoviny, v Biblii nie je ani zmienka o tom, že by Boh mal nejaký plán pre váš život! Je to učenie organizácií, ktorým miesto realizácie svojich plánov dávate svoju energiu, ktorú treba sústrediť na to, aby ste boli šťastní a niečo pre seba a svoju rodinu vybudovali." / "I never knew any single man under age of 40 even from christian churches who can live completely without any sexual activity! I've heard about 1 guy, he rides his bike 20km daily to discharge his sexual energy. If I would live this "life" again, I would get a good job and find a good beautiful wife and take best care about her. Celibate and so-called sexual purity I consider in 99,9% cases as a f*cking crime!"

-  -  -

 
"For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works."           2 Corinthians 11:13-15
 
"Očkovanie je jeden z najúčinnejších nástrojov na vyvolávanie chorôb a epidémií. Preto sa satanisti tak strašne trasú, aby preočkovali celý svet. Ak ste zdraví, odporúčame vyhýbať sa akejkoľvek vakcíne, dospelí, deti aj zvieratá - všetci by sa mali vyhýbať ich vakcínam!"
"Vaccination is one of the most effective tools for spreading diseases. Satanists they want now to vaccinate the whole world, maybe they will try to make the corona-scenario real through vaccines! For healthly people (if the vaccination isn't necessary as a cure for sickness) we reccomend you to AVOID ANY VACCINATION - adults, children, even your animals - you have to protect them from any vaccination!"
 
 
"Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus. Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri, vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom" Efezským 5:14-18

"Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;" Ephesians 5:14-18

 
 
Muž s rúškom:
 náboženský fanatik, ktorý slepo uveril novému svetovému náboženstvu:

man wearing face mask
Muž s rúškom - pozor na takýchto ľudí - teraz ukázali svoju pravú tvár!
"Beware of everyone who will accept this new mask-vaccination religion!"

Beda každému, kto prijme nové rúškovo-očkovacie náboženstvo!

"S rúškami je situácia veľmi podobná ako s vakcínami. Štát ich určitým spôsobom vyžaduje, ale neexistuje žiadny dôkaz, že by to-ktoré rúško chránilo pred koronavírusom. (čo je ostatne napísané aj na krabiciach od rúšok). Pri vakcínach taktiež neexistuje neexistuje jediný dôkaz, jediná dvojitá slepá štúdia, ktorá by dokazovala oprávnenosť očkovania, jeho účinnosť, či bezpečnosť." 28.8.2020 20:39

 

"ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov." Lukáš 22:32

"But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren." Luke 22:32
- - -

"Človek môže poznať celý svet bez toho, aby vyšiel z domu... Čím ďalej sa zatúla, tým menej vie." Lao 'C 6.st. p.K.

Aniž byste vykročili ze dveří,
můžete poznat svět.
Aniž byste vyhlédli z okna,
můžete spatřit Cestu Nebes.
Čím dále zajdete,
tím menší bude vaše poznání.

Proto mudrc poznává bez cestování,
spatřuje bez rozhlížení
a koná bez činnosti;
namísto toho, aby se pachtil za sny
a zápasil s přeludy.

Tao te ťing, kapitola 47

https://taoteting.wordpress.com/2009/07/07/47/

Without going outside, you may know the whole world.
Without looking through the window, you may see the ways of heaven.
The farther you go, the less you know.
Thus the sage knows without travelling;
He sees without looking;
He works without doing.
Tao Te Ching - Lao Tzu - chapter 47
 

"Sedávali sme spolu - hora a ja - a splývali sme s tichom.        Až kým hora nezostala sama." Li-Po (701-762 p.K.)

"We sit together, the mountain and me, until only the mountain remains." Li-Po
 

-   -   -

Strom poznať po ovocí. Zlý a dobrý poklad.

"Ale urobte strom dobrým, a urobíte i jeho ovocie dobrým; alebo urobte strom zlým, a urobíte i jeho ovocie zlým. Lebo strom sa pozná po ovocí. Plemä vreteníc, ako vy môžete vravieť dobré veci, keď ste zlí? Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria ústa. Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci, a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu; lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený." Matúš 12:33-37

 

"Nadávaním, preklínaním a hnevom človek vzdáva vďaku satanovi." kazateľ Pavelka

 

"Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Matthew 12:33-37

 

"Swearing, cursing and anger - by this a man gives thanks to satan!" Slovak evangelist Pavelka

 

"Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie! A človek odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil.

A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu." Ján 5:14-16

"Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee. The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day." John 5:14-16

 

"Lebo sa rozmôžeš napravo i naľavo, a tvoje semä bude dedične vládnuť národami, a pusté mestá osadia. Neboj sa, lebo sa nebudeš hanbiť ani sa nestyď, lebo nebudeš rumenieť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti ani na potupu svojho vdovstva viacej nespomenieš. Lebo tvojím manželom je tvoj učiniteľ; Hospodin Zástupov je jeho meno, a tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, bude sa volať Bohom celej zeme. Lebo Hospodin ťa povolá jako opustenú ženu ubolenú v duchu, a jako ženu mladosti, keď je odmietnutá, hovorí tvoj Bôh. Na malú chvíľku som ťa opustil a v preveľkom zľutovaní ťa shromaždím; v záplave hnevu skryl som na chvíľu svoju tvár pred tebou a vo večnej milosti zľutujem sa nad tebou, hovorí tvoj vykupiteľ Hospodin."     Izaiáš 54:3-8

"For thou shalt break forth on the right hand and on the left; and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited.
Fear not; for thou shalt not be ashamed: neither be thou confounded; for thou shalt not be put to shame: for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more.

For thy Maker is thine husband; the LORD of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called.
 For the LORD hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy God.
 For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
 In a little wrath I hid my face from thee for a moment; but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer." Isaiah 54:3-8

 

"Kto vystúpil hore na nebesia i sostúpil? Kto sobral vietor do svojich hrstí? Kto sviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš?"

"Každá reč Božia je čistá jako zlato, prečistené v ohni. On je štítom tým, ktorý sa utiekajú k nemu. Nepridaj k jeho slovám, aby ťa neskáral, a bol by si postihnutý v lži."

"Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi toho, prv ako zomriem: márnosť a lživé slovo vzdiaľ odo mňa; chudoby ani bohatstva mi nedaj; živ ma pokrmom podľa mojej potreby, aby som sa nenasýtil a nezaprel a nepovedal: Kto je Hospodin? Alebo aby som neschudobnel a neukradol a nesiahol na meno svojho Boha."  Príslovia 30:4-9

"Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth?

what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell? "

"Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar."

"Two things have I required of thee; deny me them not before I die: Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me: Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain." Proverbs 30:4-9

 

"Vezmi Pane, život môj, posväť ma, som večne Tvoj. Čas môj, dni a hodiny vezmi, Jezu jediný!" Frances Ridley Havergalová

https://www.youtube.com/watch?v=3TCcd5bb6TE

"Take my life and let it be, Consecrated, Lord, to Thee;
Take my moments and my days, Let them flow in ceaseless praise..." Frances Ridley Havergal, poet, hymnwriter

+ + +

"Ži každý svoj deň tak, aby si každý večer vedel, že Tvoj Boh je s Tebou aj dnes spokojný." "Everyday you can use your time such way, that God is happy with your steps. Can you say it every evening when you're going to sleep?" 20.8.2020 20:36

+ + +

 

"To fall in love with God is the greatest of all romances; to seek Him, the greatest adventure, to find Him, the greatest human achievement." Raphael Simon

"Milovať Boha je najsilnejší príbeh lásky; hľadať Ho je najväčšie dobrodružstvo; nájsť Boha je to najväčšie, čo človek môže dosiahnuť." Raphael Simon (citát z knihy / quote from the book Mary C. Neal https://www.biblik.sk/news/tip-na-knihu-books-we-like-mary-c-nealova-sedem-pouceni-z-neba-mary-c-neal-7-lessons-from-heaven/

 

"Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth." Psalms 46:10

"a hovorí: Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi." Žalm 46:11

- - -

"Temnota sa nemôže oslobodiť od temnoty, dokáže ju oslobodiť iba svetlo. Nenávisť nemôže byť porazená nenávisťou, dokáže to iba láska." Martin Luther King

(citát z filmu Cesta za víťazstvom (2015)

https://ulozto.sk/file/Pd8TG7ygYoBG/cesta-za-vitazstvom-2015-sk-mkv

Quote from movie Woodlawn 2015

https://thepiratebay10.org/torrent/13151140/Woodlawn.2015.BRRip.XviD.AC3-EVO

"Skrze cirkev ide viac ľudí do pekla cez cez akékoľvek iné médiá!" David Wilkerson (1931-2011, americký kazateľ, evanjelista)

https://www.biblik.sk/news/david-wilkerson-prorocke-slova-o-slovensku-david-wilkerson-slovak-nation-is-the-key-nation/

"I believe more people are  going to hell through our churches than through any other way, any other media." David Wilkerson, one of the greatest american evangelists (*19.5.1931 †27.4.2011)

 

"Každý len tak, ako mu udelil Pán, každý, jako ho povolal Bôh, tak nech chodí, robí a žije. A tak nariaďujem vo všetkých sboroch." 1.Kor 7:17

"But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches." 1 Cor 7:17

 

"Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia."   1. List Petrov 5:8-9

"Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." 1. Pet 5:8-9

(poznámka Biblik: nielen politici sú ako lútky na povrázku. Väčšina ľudí je poviazaná túžbami a neresťami, žijú v hriechu. Satan sa ani nemusí priveľmi namáhať, obvykle len pískne a človek hneď myslí a koná aj to, čo by konať nechcel... Politici sú odrazom žalostného duchovného stavu väčšiny národa, ktorý nie je slobodný a bohužiaľ, väčšina už ani o slobodu nestojí, pretože oni si ani neuvedomujú, že nad nimi má vládu niekto iný a nie Boh, Ktorý by ich učinil slobodnými, ak by chceli... (Mat 23:37, Luk. 13:34)

Note Biblik: Politicians are like a puppets, but people are also as puppets. Satan will just whistle and people do sin! There's no freedom in nation, mind and acts of people are led by satan, people are not free. But people often don't know they do sin, they don't know how to be free, they think God wants them to serve Him, but He wants free people. The Truth about God, truth about yourself - WHO I AM, WHO IS GOD, WHAT IS THE SENSE OF MY LIFE... The coronahoax is mirroring the inner reality - somebody is lying, but most of people acts like somebody else wants...  

 

FUCK ALL THE CORONA HOAX! PUT YOUR MASKS INTO THE BIN AND ASK YOUR GOVERNMENT WHY THEY ALLOW CHEMTRAILS, THAT'S WHAT IS DAMAGING YOUR HEALTH!

In Slovakia they are trying to bribe people: friend's mother was dying from cancer. Her son had a call from our statistic department. If he will sign a protocol admitting her death from Covid-19 he will get 1500 €! (sometimes in Slovakia 1500 € is a three-month wage)

VŠETCI ICH POŠLITE S COVIDOM DO RITI, ZAHOĎTE RÚŠKA A PÝTAJTE SA, AKO JE MOŽNÉ, ŽE VÁS POSÝPAJÚ CHEMTRAILSOM!

↑ Komentár z diskusie: https://www.hlavnespravy.sk/ministerstvo-zdravotnictva-zverejnilo-pandemicky-plan-ma-viacero-faz-semaforov/2263280

- - -

"Keď povstane Bôh, hneď sa rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia. Ako sa rozháňa dym, tak ich rozoženieš; ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od tvári Božej. Ale spravedliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti." Žalm 68:2-4

"Let God arise, let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away: as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad; let them rejoice before God: yea, let them exceedingly rejoice. Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH*, and rejoice before him." Psalms 68:1-4

*Poznámka Biblik / Note Biblik: v angl. prekl. KJV - Jeho Meno je JAH, keď chválime Boha, hovoríme HalleluJAH. Každý človek , ktorý sa snaží rásť v láske k Bohu, chváli Boha - aká krásna je nočná obloha, Slnko, život, svetlo - nemá to byť nejaké násilné chválenie, ale taká prirodzená chvála od radosti. Napríklad, aké krásne ženy a dievčatá stvoril Boh - dokonalý Tvorca! / His name JAH, in churches we praise God HalleluJAH. Everyday we can praise God, everyone who is trying to grove in love with God, will praise God - look at the stars in the night, see the Sun during day, the light, the life... (and how beautiful girls and women we have in Slovakia) Christian can praise God always!

 

"Pokud někdo dlouhodobě má roušky, tak si tím snižuje množství kyslíku, které potřebuje (až o 30%), mnohem hůře myslí, vyvoláva to poruchy myšlení a poškození mozgu, dlouhodobé poškození mozku." Vít Syrový 22:48 

https://www.biblik.sk/news/vit-syrovy-tajemstvi-krve/

"If someone wears mask for a long time, he lowers oxygene levels that he needs (probably less by 30%), he thinks much worse, it develops malfunctions in thinking and brain damage, a long-term brain damage." Vit Syrovy, Czech chemist, Fit Life-style Advisor, Writer

 

"Kresťan by sa nemal zúčastňovať ani takých aktivít, akými sú spoločné kúpanie! Nie je prirodzené, aby cudzí muži a cudzie ženy chodili okolo seba oblečení v spodnom prádle. Spoločná plaváreň pre mužov aj pre ženy je úplne neprirodzené miesto." "Christian shouldn't agree with such activities as mixed bathing (swimming pool for both men and women). This is not natural, walking around multiple women dressed in undergarments! European swimming pool looks like a brothel, at first look it seems like an innocent preparation to a public orgy, personally I consider mixed baths with men and women together as totally unnatural!" 10.8.2020 19:02

 

"Podľa Jeho - Kristovho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva." 2. Petrov 3:13

"Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness." 2Peter3:13

 

"Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech." Jakob 4:17

"Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin." James 4:17

- - -

"Keď niekto z nás urobí krok vpred, musí ho ďalší nasledovať. Ak sa však dostane na scestie, musí mu niekto z nás pomôcť."

"Keď je Žid pred kresťanským súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu. Ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael už tak dlho zachováva."

https://blog.hlavnespravy.sk/22051/rabin-o-gojimoch/

Verzia pre tlač: Rabín o Gojimoch_článok Boris Mesár.docx

- - -

"Ak politici na zastavenie rozsýpania chemikálií nič nerobia, občania musia prevziať kontrolu nad štátom a pokúsiť sa urobiť aspoň niečo!"

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/chemtrails-tn-1-5-8-2020/

„Epidémia“ Covid-19 je prezentovaná ako celoštátna záležitosť, preto pre základnú orientáciu aplikujeme počet aktuálne chorých k počtu obyvateľov. Výsledkom je, že „epidémia“ aktívne dopadá na 0,044% obyvateľov." https://www.infovojna.sk/article/eurosudruhovia-nedosledne-zatlkaju-fakty-o-covide

"The "epidemy" of Covid-19 is presented as a national affair, that's why we'll apply for the basic orietation the number of actually sick to the number of population. Result is the "epidemy" means 0,044% of population."

- - -

"Ak politici na zastavenie rozsýpania chemikálií nič nerobia, občania musia prevziať kontrolu nad štátom a pokúsiť sa urobiť aspoň niečo!"
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/chemtrails-tn-1-5-8-2020/

"If politicians do nothing for stopping spraying chemicals into our atmosphere, people must take control over the state and try to do at least something!"

-   -   -

"Preto mu dám podiel medzi veľkými, a s mocnými deliť bude korisť, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov." Iz 53:12

"Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors." Isaiah 53:12

-   -   -

"Most children of God can't live in the level of holiness that will keep this impure spirits away." Dr. Stella Immanuel, M.D. https://www.youtube.com/watch?v=CJrJG9xymts

"Väčšina Božích detí nedokáže žiť na príslušnej úrovni svätosti, ktorá týchto nečistých zlých duchov udrží od nich ďalej." Dr. Stella Immanuel

- - -

"Kam zmizla chrípka? Za posledného pol roka nebol ani jeden človek nakazený chrípkou, ale všetci iba Covid -19."  https://www.biblik.sk/news/arizacia-po-novom-mozu-vam-zavriet-hned-ako-pridu-s-testami-na-koronavirus/

"Where did the flu dissapear? Last 6 month there were no flu cases, all cases only Covid-19!" Discussion under article at slovak news server

"Došlo ku globálnemu prevratu a na naše životy detailne dohliada skupina veľmi zlých ľudí a organizácií, ktorí sú odhodlaní ovládnuť svet, aby ho preusporiadali,a by slúžil ich sebeckým komerčným  a politickým záujmom. Ak sa nebudeme brániť, čoskoro z nás budú len otroci systému." Dr. Vernon Coleman

https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-chcu-vasu-dusu/

Matúš 11:16-19

In slovak translation of Bible "Rohacek" we have names of the selected parts. The red sign "Kto sa nechce dat usvedcit o hriechu, toho neusvedcis" means:

"Who doesn't want to be convicted of sin, you will not convice him." 

"But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows, And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented. For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil. The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children." Matthew 11:16-19

 

Dnes je deň spasenia...

"A v nikom inom niet spásy, lebo nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." Skutky 4:12

Day of salvation is today...

"Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved." Acts 4:12

-  -  -

„Syntéza nacizmu a boľševizmu je mimoriadne nebezpečná. Je skrytá pod pláštikom krásnych slov, krásnych cieľov a chrlia jednu ľúbivú frázu za druhou. Ak včas túto rieku nenávisti nezastavíme, hrozí, že 21. storočie prinesie teraz neopísateľnú neľudskosť,“ uviedol tlačový hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček." https://www.hlavnespravy.sk/hrozi-nam-ze-21-storocie-prinesie-neopisatelnu-neludskost-hovorca-ceskeho-prezidenta-bije-poplach/2250560
"The synthesis of Nazism and Bolshevism is extremely dangerous. She is hidden under a cloak of beautiful words, beautiful goals and spews one loving phrase after another. If we don't stop this river of hatred in time, the 21st century threatens to bring indescribable inhumanity now."
Jiri Ovcacek, czech president's spokesman

-  -  -

https://ulozto.net/file/mmQ7tolA6fDd/book-of-enoch-dr-richard-laurence-pdf

https://www.biblik.sk/news/elisabeth-clare-prophet-fallen-angels-and-the-origins-of-evil-elisabeth-clare-prophet-padli-andele-a-puvod-zla/

"Hříšníci budou křičet a hledět, jak spravedliví září; tito pak odejdou tam, kde jsou pro ně předepsány dny a časy," praví Jehova. Amen" 1. Kniha Enochova

https://ulozto.sk/file/RdZmag7M1IP5/1-kniha-enochova-pdf

https://www.biblik.sk/news/elisabeth-clare-prophet-fallen-angels-and-the-origins-of-evil-elisabeth-clare-prophet-padli-andele-a-puvod-zla/

(Sk 3:19) Pokánie=zmena, snaha o sebazdokonaľovanie, aby sa hriech "vystrel" teda aby sa už nikdy viac hriech neopakoval! (Rim 6:23 - vždy niečo hriechom zabíjate, a nakoniec hriech aj tak vždy vedie k smrti človeka)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/another-weird-things-in-vatican/

Rom 6:23 - Wages of sin is death - everytime when a man goes into a sin, he's killing something. Sin leads always to death, the end of sin is a dead man.

Acts 3:19 Repent ye therefore and be converted - change yourself such way to never repeat any sin!

"Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;" Acts 3:19

- - -

"Keby tvoj zákon nebol mojou rozkošou, už by som bol dávno zahynul vo svojom trápení. Nikdy nezabudnem tvojich nariadení, lebo nimi si ma obživil. Tvoj som ja; zachráň ma, lebo zpytujem tvoje nariadenia."    Žalm 119:92-94

"Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me. I am thine, save me; for I have sought thy precepts." Žalm 119:92-94

- - -

30.7.2020 IDE SA DISKUTOVAŤ O TOM, ČI OČKOVANIE PROTI KORONAVÍRUSU BUDE POVINNÉ: https://www.biblik.sk/news/ide-sa-diskutovat-o-tom-ci-ockovanie-proti-koronavirusu-bude-povinne/

- - -

"Vedeli ste že akékoľvek očkovanie oslabuje bunkovú imunitu, ktorá je zodpovedná za to, že keď je oslabená, tak sa vynikajúco darí rozvinúť rakovine.. a nikto si rakovinu nespojí s očkovaním, po 5 - 10 rokoch" príspevok z diskusie na https://www.hlavnespravy.sk/odbornici-budu-diskutovat-tom-ci-ockovanie-proti-covid-19-povinne/2247104#comment-5011800351

"Did you know that any vaccination weakens the cellular immunity that is responsible for the fact that when it is weakened, the cancer develops excellently .. and no one associates the cancer with the vaccination, after 5-10 years." comment from discussion at the news server

- - -

"A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili: Čo je toto?! Jaké je toto nové učenie?! Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom, a poslúchajú ho!" Marek 1:27

(ako sa zdá, až do Príchodu Pána Ježiša Krista na Zem ľudia nikdy nevideli človeka, ktorý by mal moc vyháňať démonov a uzdravovať posadnutých)

"And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him." Marek 1:27

(it looks like people never saw a man with power to cast out a demon, Lord Jesus Christ was the first man with such divine power to heal obsessed)

 

"Zavedenie technológie 5G dramaticky zmení vystavenie ľudí rádiofrekvenčnému žiareniu. Rozsah, v akom technológia 5G vrátane milimetrových vĺn bude ovplyvňovať biologické systémy a ľudské zdravie, nebol dostatočne preskúmaný. Preto je implementácia 5G predčasná. Na vylúčenie potenciálne škodlivých efektov 5G je potrebný rozšírený výskum." doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc. (časopis ZEMAVEK august 2020)

"The introduction of 5G will dramatically change people's exposure to radio frequency radiation. The scale of 5G, including millimeter waves, could affect biological systems and human health, and it has not been sufficiently explored. Therefore, the implementation of 5G is premature." doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc., Slovak scientist

-  -  -

"Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov.

Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem." Ján 15:13-14

"Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you." John 15:13-14

 

"ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých." Matúš 20:28

"Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many." Matthew 20:28

-  -  -

Veľmi zaujímavý názov výrobcu programu Calibre, výrobca Calibre si hovorí Kovid Goyal - Covid pre gójov. Kovid Goyal by mal byť nejaký Ind, ale či je to jeho pravé meno alebo pseudonym, hmm... / Very interesting, publisher's name of the software Calibre is Kovid Goyal - Covid for Goy:

- - -

 

 

"I can't = decision

fear = decision

depression = decision"

Everyday we think, we say words... Any single thought or any single word could be blessing or curse.

"Nemôžem=rozhodnutie, strach=rozhodnutie, depresia=rozhodnutie. Každý deň máme množstvo myšlienok a obvykle hovoríme množstvo slov. Každé jedno slovo aj každá jedna myšlienka môže byť požehnanie alebo prekliatie. Vy rozhodujete.

23.7.2020 09:55

 

"Rozbitím rodiny zanikajú pradávne rodinné tradície, a potom celú rodinu premáha bezprávie (bezbožnosť)." Bhagavadgíta 1:40 (poznámka Biblik: je jasné, prečo sa satanisti tak silno snažia rozbiť rodinu a rodinné tradície, manželstvá a pod) https://www.biblik.sk/news/podpora-homosexualizmu-musi-byt-vykorenena-z-legislativy-state-support-of-homosexualism-is-support-of-satanism/

"When a dynasty is destroyed, its traditions get vanquished, and the rest of the family becomes involved in irreligion." Bhagavad Gita 1:40

(Note Biblik: why satanists want to destroy normal marriage betweenn man and woman, why are they pushing homosexualism and gender agenda? It's an attack on family traditions, destroying those traditions leads to irreligion, because God has created man and woman. Satanist said they are more genders, that's a root of irreligion and a real blasphemy) https://www.biblik.sk/news/podpora-homosexualizmu-musi-byt-vykorenena-z-legislativy-state-support-of-homosexualism-is-support-of-satanism/

 

 "Dnes už by mali všetci pochopiť, že ak médiá alebo odborníci v médiách hovoria, že niečo sa deje, nemusí to byť pravda." - - - " > Today thanks to the coronahoax everybody should understand, the picture of reality in media could be different from the real situation." 17.7.2020 19:02

-    -    -

"Vakcíny chránia pred chorobami rovnako ako rúška pred koronavírusom."

(Dodnes nie sú žiadne dôkazy o tom, že by na Zemi vyčínal nový smrtiaci vírus. Rovnako ako nie sú žiadne dôkazy o tom, že by vakcíny chránili pred chorobami. Aby mohli propagovať vakcíny, oni jednoducho potrebujú v médiách mať pandémie)

https://www.biblik.sk/news/vakciny-chrania-pred-chorobami-rovnako-ako-ruska-pred-koronavirusom/

"Vaccines protects against diseases as well as masks protects you against coronavirus."

(Till now, there's no coronavirus, it's a hoax. Here in Slovakia, nobody knows any person with coronavirus, nobody is sick and we have the same death rate as before this corona-hoax. Except those disinformation and propaganda in mainstream media and some their corona-tests, there's simply no evidence of any new deadly virus. Without those test and without speaking about coronavirus in media and without the nasty game of the elities, nobody wouldn't know there's something going on. But I'm afraid they want make this scenario real. How? Vaccines and chemtrails.

https://www.biblik.sk/news/vakciny-chrania-pred-chorobami-rovnako-ako-ruska-pred-koronavirusom/

  

 

Učenie Pána Ježiša Krista nie je výmysel farárov, čítajte a pochopte Bibliu-zvlášť časť Nový zákon, ktorý obsahuje veľmi dôležitú správu od Boha pre ľudstvo:

"Ale vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka; lebo som ho ani ja neprijal od človeka ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista." Gal 1:11-12

The Preaching of Lord Jesus Christ is not just a tale of priests, it's a very important Message from God to mankind, please read and understand Bible, especially the New Testament:

"But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Gal 1:11-12

 

"Pravdu poznajú všetci, okrem vyvolených." A.S. Puškin

https://www.youtube.com/watch?v=YG7sfFXe41c&t=4m12s

"Everybody knows the truth except the chosen ones." (elities) A.S. Pushkin

 

"V každej kritickej situácii by ste sa mali snažiť najprv udržať v duši lásku." S.N. Lazarev

https://www.biblik.sk/news/s-n-lazarev-co-robit-v-kritickej-situacii/

"In every critical situation, you should first try to keep love in your soul."        S.N. LAZAREV

- - -

A on odpovedal a riekol:
Každá zasadená rastlina, ktorej nesadil môj nebeský Otec, bude vykorenená.

 Matúš 15:13

But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

But he answered and said,

Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

Matthew 15:13

-    -    -

"THE 5G ROLLOUT IS ABSOUTELLY INSANE." Dr. Martin Pall addressing the NIH

"Pretláčanie 5G je úplná šialenosť." Dr. Martin Pall, list Národnému inštitútu zdravia

"Allowing this technology to be used without proving its safety is reckless in the extreme, as the millimeter waves are known to have a profound effect on all parts of the human body." prof. Trevor Marshall, Director Autoimmunity Research Foundation, California

"Povolenie 5G bez toho, aby bola dokázaná bezpečnosť je exrémne nebezpečné, nakoľko je známe, že milimetrové vlny negatívne ovplyvňujú všetky časti tela." prof. Trevor Marshall, riaditeľ Nadácie Výskumu Autoimunity, California

"The plans to beam highly penetrative 5G milliwave radiation at us from space must surely be one of the greatest follies ever conceived of by mankind. There will be nowhere safe to live" Olga Sheean, former WHO employee and author of No Safe Place - killanthrophist Elon Fucking Musk and his fucking satellites:

https://www.biblik.sk/news/musk-ma-na-oblohe-uz-420-z-planovannych-12-000-satelitov-na-bezdrotovu-internet/

"Plány ožiariť z vesmíru ľudí tým žiarením vysoko prenikavých 5G milimetrových vĺn, to je jedna z najväčších hlúpostí, akú kedy ľudstvo mohlo vymyslieť." Olga Sheean, bývalý pracovník WHO a autorka No Safe Place (Nie je bezpečné miesto)

↓(killantrop Elon "Fucking idiot" Musk a jeho prašivé satelity)↓

https://www.biblik.sk/news/musk-ma-na-oblohe-uz-420-z-planovannych-12-000-satelitov-na-bezdrotovu-internet/

 

"Testy naznačujú, že na štruktúry informačného poľa priestoru, a teda aj na človeka, negatívne pôsobí dokonca aj nespokojnosť s počasím." S.N. LAZAREV, SYSTÉM KTORÝ LIEČI

"Tests suggest, that even dissatisfaction with the weather has a negative effect on the structures of the information field of an ambient space, and thus also on humans." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTICS OF KARMA 1

 

"Tak tedy stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil, a nepriahajte sa zase do jarma rabstva." Galaťanom 5:1

"Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." Galatians 5:1

 

"Už dnes je samostatne mysliaci človek, schopný samostatného rozhodovania, všeobecne považovaný za nebezpečného a či už to sám vie alebo nie, taký jedinec je v ohrození života."

https://blog.hlavnespravy.sk/21501/covid-19-obrovsky-podvod-svedsky-priklad-a-manipulacia-pomocou-propagandy/#

"An independently thinking man, strong enough to make his own decisions, is now commonly considered as dangerous. Whether he knows it or not, his life is in danger."

 

"Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých." Žalm 145:14

"The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down." Psalms 145:14

- - -

 

IF THERE WAS EVER "THEM" vs. "US" SITUATION THIS IS IT!

Ak tu niekedy bola situácia "ONI" vs. "MY" tak je to teraz!Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-about-the-2nd-wave-of-coronavirus/

Dr. Vernon Coleman www.vernoncoleman.com

"IF THERE WAS EVER a "THEM" vs. "US" SITUATION THIS IS IT!."

https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-about-the-2nd-wave-of-coronavirus/

"Ak tu niekedy bola situácia "ONI" vs. "MY" tak je to teraz!"

Dr. Vernon Coleman https://vernoncoleman.com/

https://www.biblik.sk/news/dr-vernon-coleman-about-the-2nd-wave-of-coronavirus/

 

"The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday!"

 "Jediná osoba, od ktorej by ste mali chcieť byť lepší je ten človek, ktorým ste boli včera."

 

"Následkom rozprašovania chemtrails bude mať také množstvo ľudí poškodený imunitný systém a predovšetkým pľúca, že sa objavia ochorenia a problémy s dýchaním." 8.7.2020 20:57

- hádajte čo budú na to hovoriť v telke - počítam, že tak ako 9/11 keď informovali o páde WTC7 20 minút predtým ako sa to skutočne stalo, aj tentokrát to nevydržali a začali "in-formovať"

 
"Thanks to spreading chemtrails for years, especially thanks to massive chemtrails in 2019-2020 there will be many people very sick, especially immune system collapse and lung problems. Guess what they will say in TV... "THE NEW Coronavirus..."
 

"Mladík sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej stúpil." Platón

"Johnny becomes a man when he walks around the puddle instead of walking through." Plato
 

"Dictatorship naturally arises out of democracy, and the most aggravated form of tyranny and slavery out of the most extreme liberty." Plato

 Diktatúra prirodzene povstáva z demokracie a tie najhoršie formy tyranie a otroctva pochádzajú z extrémnej slobody." Platón

 

"Čo sa stalo z demokracie, ktorá chela vyhovieť všetkým, sme videli. Čo sa stane z kresťanstva, ktoré by chcelo vyhovieť všetkým?" (kresťanstvo nie je cesta pre každého, podľa mňa o tom pojednáva a pred nástupom na takúto cestu varuje Lukáš 14. kapitola)

- - -

https://www.azquotes.com/author/22138-Hippocrates

"Choroby neprichádzajú len tak odnikadiaľ. Skladajú sa z malých každodenných hriechov proti Prírode. Keď je naakumulované dostatočné množstvo hriechov, choroby sa náhle objavia." Hippokrates

https://www.azquotes.com/author/22138-Hippocrates

"Najväčšia medicína je naučiť ľudí aby ju nepotrebovali." Hippokrates

"The greatest medicine of all is teaching people how not to need it." Hippokrates

"Ak nič nevieš o strave človeka, ako môžeš rozumieť jeho chorobám?" Hippokrates

"If you don't know about diet of your patient, how can you understand his sickness?" Hippokrates

"Stojíme na prahu nového usporiadania sveta – presne tak ako po 1. svetovej vojne, 2. svetovej vojne, či po rozpade Sovietskeho zväzu." V.V. Pjakin https://www.extraplus.sk/clanok/valerij-pjakin-koronavirus-je-divadlo-v-ktorom-hra-cely-svet

"All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils; My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit. God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me. My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live." Job 27:3-6

"že tak iste, dokiaľ len bude vo mne dych môjho života a duch Boha v mojich nozdrách, nebudú moje rty hovoriť neprávosti, ani môj jazyk nebude vravieť ľsti. To nech je preč odo mňa, aby som vás uznal za spravedlivých vo vašich vineniach. Dokiaľ nezomriem, nedám odstrániť od seba svoju nevinu. Držím sa svojej spravedlivosti ani sa jej nepustím. Moje srdce nebude potupovať niktorý z mojich dní." Job 27:3-6


"Počiatok mnohých gynekologických problémov sa nachádza na úrovni bioenergetického poľa a často je iba obranou pred narodením neplnohodnotného potomstva. Keď moderná medicína, ktorá príčiny nechápe, stále aktívnejšie tento obranný mechanizmus rúca, napomáha tomu, aby sa rodili fyzicky i morálne neživotaschopné generácie." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 1, SYSTÉM KTORÝ LIEČI

https://www.biblik.sk/diagnostika-karmy/

 

„Igor Matovič nevie robiť žiadne kompetentné rozhodnutia, je mdlého ducha a navyše sú jeho vyjadrenia tak trápne primitívne, že sa nedajú prirovnať k ničomu inému ako k linoleu v pohostinskom zariadení 4. cenovej skupiny.“ Monika Beňová https://www.hlavnespravy.sk/benova-premierovi-mdleho-ducha-vyjadrenia-su-trapne-primitivne-ze-sa-nedaju-prirovnat-nicomu-inemu-linoleu-pohostinskom-zariadeni-4-cenovej-skupiny/2214756

 

John Ramirez:

"Devil uses the number 21."

Fire prayers against the witches:

https://www.youtube.com/watch?v=pVVfO5TttzY

"Diabol používa číslo 21."

21. Júna a 21. Júla veďte protiútok modlitbou. John Ramirez

 

"Nevzdávajte sa, ten kto sa vzdá, nikdy nezvíťazí - a ten, kto víťazí sa nikdy nevzdáva." cit. z knihy: NAPOLEON HILL_KNIHA____MYSLI A ZBOHATNI.docx (1,3 MB)


"MINDSET IS WHAT SEPARATES THE BEST OF THE REST."

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE (MINDSET) JE TO, ČO ODDEĽUJE TÝCH NAJLEPŠÍCH OD OSTATNÝCH."

- - -

John Ramirez, ex-satanist

"Keď si už teda prijal Pána Ježiša, tak čo najrýchlejšie nájdi zmysel svojho života, teda to, čo Ťa Pán povolal robiť, aby sme neboli iba prežívajúci kresťania."

https://www.youtube.com/watch?v=mr1ufz0TgwA

"Find the purpose of your life, what the Lord calls you to do." John Ramirez, ex-satanist, https://www.biblik.sk/news/svedectvo-prvotriedneho-carodejnika-story-of-a-top-class-witcher-sk-eng/

BOOK OF JOHN RAMIREZ:

https://johnramirez.org/store

 

 

"Vždy sa hovorí, že čas všetko zmení, ale v skutočnosti to musíte zmeniť sami." Andy Warhol https://svetbohatych.com/motivacne-citaty/

"They always say, time changes things, but you actually have to change them yourself." Andy Warhol

 

"If you're going through hell, keep going!" Winston Churchill

"Keď prechádzaš peklom, nezastavuj sa!" Winston Churchill

 

"Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov." Žalm 145:20

"The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy." Psalms 145:20

 

"Lord, make me an instrument of Thy Peace. Where there is hatred, let me sow love." Francis of Assisi

https://www.brainyquote.com/top_100_quotes

"Pane Bože, prosím Ťa urob ma nástrojom Tvojho Pokoja. Tam kde je nepokoj, nechaj ma zasievať lásku." František z Assisi

-   -   -

"Ak sa nezaujímate o to, čo robí vaša vláda, potom ste odsúdení žiť pod vládou hlupákov." Platón 348-427 pnl. (pozn. Biblik - hlupákom a ignorantom musia vládnuť im podobní)

- - -

"Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach." Matúš 7:21

"Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven." Mat 7:21

David Icke: "Don't find the solution to problem. Take away the cause and the problem must cease to exist, because it's cause has been deleted." (note Biblik: problem of lack of power is sin, the cause is acquiescence to sin, please remove it) David Icke: "Nehľadajte riešenie problému. Odstráňte príčinu a problém musí prestať existovať, lebo jeho príčina bola odstránená." (poznámka Biblik: Problém je hriech, príčina problémov je poddajnosť hriechu, obykle spôsobená tým, že človek nemá ani správne vyplnený čas ani žiadny cieľ, prosím odstráňte príčiny)

 

"THE PROBLEM IS HUMAN ACQUIESCENSE TO AUTHORITY." David Icke

https://www.youtube.com/watch?v=xqZt6tanOR0

"Problém situácie s Covidom je v podvoľovaní sa autoritám." David Icke

 

"Ak niekedy niečo pri očkovaní funguje, je to faktor viery. Aj to len dočasu. Ak sa charakter človeka nemení, choroba ktorá by na človeka zákonite musela prísť, sa jednoducho vymení za inú chorobu, alebo za iné obmedzenie, iný problém so zdravím alebo osudom." Biblik.sk 21.6.2020 01:03 https://www.biblik.sk/news/ockovanie-vyvolalo-kiahne-aj-obrnu-bude-sa-historia-opakovat-aj-s-covidom/

"Ak niekedy niečo pri očkovaní funguje, je to faktor viery. Aj to len dočasu. Ak sa charakter človeka nemení, choroba ktorá by na človeka zákonite musela prísť, sa jednoducho vymení za inú chorobu, alebo za iné obmedzenie, iný problém so zdravím alebo osudom." Biblik.sk 21.6.2020 01:03

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/ockovanie-vyvolalo-kiahne-aj-obrnu-bude-sa-historia-opakovat-aj-s-covidom/

"Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Čiňte tak aby, vaše cesty a vaše skutky boly dobré, a učiním to, aby ste bývali na tomto mieste." Jeremiáš 7:3

"Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel, Amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place." Jeremiah 7:3

"A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i v najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná zahrada a jako prameň vôd, ktorého vody nesklamú." Izaiáš 58:11

"And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not." Isaiah 58:11

 

"In Slovakia, we don't have army which can protect us. Few thousands well-armed refugees can remove any government. We have over 5 million citizens and only 13.000 soldiers and 22.000 policemen. As I know, soldiers aren't really soldiers, young boys and girls just want to make some money, they simply cannot defend us! Leaving our state in such defenseless position is a crime! Our f*cking corrupted politicians did it, they have removed our army! Do they think, NATO will protect them? Now, the refugees are threat, who will defend us? Shall we now ask this f*cking corrupted state for permission to have full-auto rifle?" 18.6.2020 23:09

SLOVAK ARTICLE / SLOVENSKÝ ČLÁNOK:

https://www.biblik.sk/news/cesko-senat-schvalil-pravo-branit-so-zbranou/

SLOVENSKÝ PREKLAD CITÁTU:

https://www.biblik.sk/news/kto-nas-v-pripade-utoku-utecencov-ochrani/

 

"THE ONLY LIMIT TO HUMAN FUTURE IS OUR IMAGINATION."

https://www.youtube.com/watch?v=16MMZJlp_0Y

"Jediným obmedzením našej budúcnosti je naša predstavivosť."

"Človek, ktorého trápi choroba, si musí uvedomiť poklesky, ktorých sa dopustil, duchovne sa zdokonalovať a hľadať pre seba nové cesty rozvoja." S.N. LAZAREV, SYSTÉM KTORÝ LIEČI https://www.biblik.sk/products/diagnostika-karmy-1/

"A man who gets sick must be aware of mistakes he has made, spiritually improve himself and seek new ways for his development." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTICS OF KARMA
 

 

"THE WOUND IS THE PLACE WHERE THE LIGHT ENTERS YOU." movie ABOVE MAJESTIC https://www.biblik.sk/news/above-majestic/

https://www.biblik.sk/news/above-majestic/

 

"My people are destroyed for lack of knowledge..." Hosea 4:6

"Moji ľudia sú ničení pretože nemajú dostatok informácií..." (voľný preklad Hozeáš 4:6)

"Nový smrtiaci koronavírus - to nebola realita, ale scénar, prianie politikov, ktorí túžia po totálnej kontrole nad ľuďmi. Pravá podstata takmer každej choroby dnes je nedostatok Slnka (nedostatok vit. D v tele a málo vitamínov v potrave, a pôda aj plodiny sú kontaminované) a zaplavovanie organizmu rôznym materiálom z chemtrails a následne pôsobenie zdrojov umelého žiarenia, ktoré sa vysielajú aj do atmosféry. Ak po tom politici nepátrajú, a nesnažia sa, aby sme mali normálne prostredie, na vašom zdraví im vôbec nezáleží."

"The new deadly coronavirus - that wasn't a reality, it was a scenario, a wicked wish of politicians. They've just tried to make another step to a total control over people. The basis of any sickness today is lack of Sunlight (vitamin D) and flooding of lungs and body with a polluted air from chemtrails. (thereafter we have everywhere sources of artificial radiation - cell phones, Wi-Fi and radars (HAARP), in combination with chemtrails they'are much more effective (DNA damage, cancer, psychiatric diseases). If the politicians ignore chemtrails, pushing Wi-Fi and 5G everywhere, they don't take care about your health." (14.6.2020 12:39PM)

- - -

"ŠTÁT POTREBUJE VODCU, KTORÝ VEDIE ĽUDÍ K BOHU. NIE SVOJIMI REČAMI A VEĽKOLEPÝMI PLÁNMI, ALE V PRVOMRADE VNÚTORNOU SILOU, ČISTOTOU A ODHODLANÍM HÁJIŤ PRAVDU, KTORÉ Z NEHO STÁLE VYŽARUJÚ AJ BEZ TOHO, ABY OTVORIL ÚSTA." 11.6.2020

"The true leader will always lead people towards The God. Not by his talk and great plans for sweet future. But now, by his inner strength, purity of heart and and his verve for truth. His light must be available to "hear" even from his silence." 12.6.2020 11:09

 

"Vojdite tesnou bránou;

 lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;

 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovocí ich poznáte..."                                   Matúš 7:13-16              

 "Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits..." Matthew 7:13-16

THE EARTH HAS SWITCHED TO THE NEW LEVEL. YOU HAVE TO SWITCH AS WELL, IF YOU WANT TO SURVIVE: https://www.biblik.sk/news/ako-sa-dostat-dalej-how-to-survive/

 

"Pokiaľ Zem prešla na novú úroveň, potom aj človek ako podsystém Zeme musí rovnako prejsť na novú úroveň." (ináč sa ďalej nedostanete, pozn. red.) "Do prechodu Zeme sme žili podľa definovaných zákonov. A teraz už máme úplne inú zodpovenosť. Zem už prešla. A ľudia, ktorí neprešli, cítia zhoršenie svojho zdravotného stavu. To reálne vidíme." "Najdôležitejšie je, aby človek našiel svoju cestu." Jurij Marcinišin

https://www.biblik.sk/news/ak-marcinisin-kvantove-prechody/

https://www.biblik.sk/news/ako-sa-dostat-dalej-how-to-survive/

(opustiť určité vzorce myslenia, zvyky, bibl. Pokánie – metanoia, zmena, učiniť vo svojom živote nejaké zásadné, trvalé zmeny. Napr. skľúčenosť, nechuť žiť – zlé vzorce, ktoré treba opustiť, nie sú vaše, sú to “uzly“, ktoré sa zdajú skutočné. Čo Vám najviac bráni sa rozvíjať a byť šťastný? Zistite to, buďte bdelí, skúmajte sa a dajte všetky sily do toho, aby ste svoju myseľ udržiavali čistú)

"Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde." Ján 4:23-24

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe1/

https://www.biblik.sk/news/o-modlitbe/

"But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.  
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth." John 4:23-24

 

"Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha." Matúš 5:8

"Blessed are the pure in heart: for they shall see God." Matthew 5:8

- - -

"Čo je pravda? Pravdu vidí len čistý človek! Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha (Mat 5:8) Spoznať pravdu takú, aká je, si vyžaduje spoznať sám seba a prekonať svoje osobné pokušenia. Pravda nie je výsledok intelektuálnej debaty a povrchných argumentov. Pravdu sa nedozvieme, ale sa k nej vyvinieme, staneme sa ňou, či jej podobní. Je výsledkom mravného úsilia. Nástrojom, okom poznania je naša vlastná duša. Skrivená strachmi a túžbami je ako krivá šošovka či zrkadlo ďalekohľadu. Afekty spôsobujú, že vidíme svet v krivom zrkadle. Vidíme zdeformovanú, nanajvýš čiastkovú pravdu. Každá čiastková pravda vystihuje len jeden aspekt reality. Integrálna, celá pravda je súhrnom čiastkových právd. Znamená to vidieť tú istú vec očami rôznych typov ľudí súčasne, zo všetkých strán a chápať čiastočnú oprávnenosť každého uhla pohľadu." RNDr. Emil Páleš

- - -

"Každé Božské uctievanie nejakej hmotnej veci sa rovná prestúpeniu najvyššieho Božieho zákona "JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH!" cit. Abd-ru-shin, pred. 43. JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH! (t.j. ani hostiu by katolíci nemali uctievať ako Boha)]
 https://www.biblik.sk/news/pan-jezis-sa-vracia/

"Any divine worshipping of material things means violation of the highest God's Law "I AM THE LORD THY GOD!" Abd-ru-shin, lect. 43. I AM THE LORD THY GOD! (that means catholics should never worship the monstrance as God!)

- - -
 

"Každé Božské uctievanie nejakej hmotnej veci sa rovná prestúpeniu najvyššieho Božieho zákona "JA SOM HOSPODIN TVOJ BOH!" cit. Abd-ru-shin (t.j. ani hostiu by katolíci nemali uctievať ako Boha)]

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/pan-jezis-sa-vracia/

 

"Zločinci, ktorí jedným náletom posýpacích lietadiel vytvoria mraky a dajú dážď tam, kde spôsobili, že pol roka nepršalo, budú vyzerať ako záchrancovia planéty!" https://www.biblik.sk/news/boj-proti-dezinformaciam/

- - -

Zločinci, ktorí jedným náletom posýpacích lietadiel vytvoria mraky a dajú dážď tam, kde spôsobili, že pol roka nepršalo, budú vyzerať ako záchrancovia planéty!

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/boj-proti-dezinformaciam/

"Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha a zaujímali sa len o to "ostatné", teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa Slovania!" Ľudovít Štúr

 

"Vaccines???? Forced Death."

"OČKOVANIE???? Nútenie k smrti!"

top comment under youtube video / komentár pod videom:

https://www.youtube.com/watch?v=klhlfRFJQmU

 

                                Malcolm X (*19.5.1925  † 21.2.1965)

"If your're not ready to die for it, put the word "freedom" out of your vocabulary." "Ak nie ste ochotní za ňu zomrieť, potom si vyškrtnite slovo "sloboda" z vášho slovníka." Malcolm X

https://www.malcolmx.com/quotes/

- - -

The Arrivals, part 26 https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"Po tom, čo sa deje v USA to podľa mňa vyzerá, ako keby chcel v Amerike niekto vyvolať občiansku vojnu, zosadiť Trumpa a nastoliť diktatúru." "As I see situation in the USA, it looks like somebody wants a civil war, remove Trump and maintain dictature." 4.6.2020 19:55

"Tajomstvo zdravia pre telo aj myseľ je nesmútiť nad minulosťou, nerobiť si starosti o budúcnosť a neočakávať žiadne problémy. Treba žiť v prítomnom okamihu múdro a sústredene." Budha

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"The secret of health for both mind and body is not mourn for the past, worry about the future or anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly." Buddha

Seriál THE ARRIVALS https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

 

"Je veľmi dôležité akým spôsobom utrácate peniaze a koho tým podporujete." Seriál THE ARRIVALS (PRÍCHODY) (pozn. Biblik: znamená to aj to, že lacné veci v zahraničných supermarketoch v skutočnosti vychádzajú veľmi draho)

↓ VYNIKAJÚCI DUCHOVNÝ SERIÁL ARRIVALS+CZ TITULKY ↓

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-the-arrivals-prichody/

"IT IS VERY IMPORTANT HOW YOU SPENT MONEY AND WHO DO YOU SUPPORT." THE ARRIVALS (that cheap goods in supermarkets in fact is very expensive)

"THE ARRIVALS" - COMPLETE SERIE YOU CAN DOWLOAD HERE OR WATCH IT ON YOUTUBE, BY TYPING "THE ARRIVALS PART 1"

- - -

"Tento svet je skala, o ktorú sa rozbíjajú všetky ilúzie." (časopis Sophia, zima 1994, str. 20)

"This world is like a rock breaking all illusion on her top." Slovak magazine Sophia

www.sophia.sk/en

 

"Vážnym chcením vedie každá cesta nakoniec k cieľu." Abd-ru-shin

"The serious strong volition always leads to goal, independently of which way we choose." Abd-ru-shin (free transl. from Slovak, for further understanding please read Brunton's quote bellow)

"Kdo řídí člun přímo vpřed nakonec dopluje do přístavu, třeba by sebevíce vzdálen." Paul Bruton "Who drives his boat straight ahead, he will always reach the dock, the distance from the dock is not important." Paul Brunton (free transl. from Czech)

"Vážnym chcením vedie každá cesta nakoniec k cieľu." Abd-ru-shin

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/dr-hoffer-dr-saul-a-dr-harold-d-foster-vyznam-niacinu-pri-liecbe-psychickych-a-inych-chorob/

 

"Pamätáte sa, čo bolo v médiách od 11. Septembra 2001? Teror, teroristi, vojna proti terorizmu, dookola. Čo máme dnes? Korona, Covid, Pribudlo nakazených... Tá istá propaganda!" - - - "Do you remember what was in media since 9/11? Terror, terrorists, War on terrorism, all around! What we have now? Corona, Covid, New cases... The same f*cking propaganda again!" (29.5.2020 22:55-56)

"Scénar Korona je veľmi podobný scénaru 9/11. Neboli to teroristi, ktorí vraždili ľudí a zapálili New York. A ani teraz to nebol žiadny koronavírus, ktorý ohrozoval ľudí a fungovanie štátov. Je to vaša vláda!" (29.5.2020 18:47)

"The Corona scenario is very similar to 9/11 scenario. There were no terrorists in planes killing people in WTC New York. And now? There was no deadly coronavirus and no pandemy. The real threat for your state and your life is your government."

"Koronavírusový scénár ukázal, že väčšina štátov je nesvojprávna, v područí globálneho prediktora. Snáď jediný štát na svete, ktorý si dovolil ignorovať lživú propagandu médií a WHO je Bielorusko. Na rozdiel od väčšiny lídrov, ktorí na písknutie ničili svoje štáty Alexander Lukašenko zaujal správny postoj! Vo Švédsku robili skôr štatistický experiment, pretože plošné nosenie rúšok, striekanie dezinfekcií na ruky a rôzne spôsoby rafinovaného stresovania ľudí majú zdravie ohrozujúce následky a sú príčinou chorôb." 28.5.2020 17:06 (18:06)

The Corona scenario has showed, that almost every state in the world act like a non-sui-juris. Most of the states in the world are under a total commandment of a global predictor! Maybe the only one state who has ignored WHO and all those false mainstream media propaganda was Belarus. Unlike most leaders who destroyed their states at the whistle, only Alexander Lukashenko took the right stance! He totally ignored whole corona-scenario. Maybe Sweden was free too, but I think in Sweden it was a statistic experiment. If the whole world starts to breath with mask, destroying their skin with disinfection and other chemicals (the smell of chlorine was in many shops in Slovakia), you need to have at least one country free, to get some interesting statistics. (I am pretty sure Sweden walks with global predictor, and I hope Lukashenko is not working for him)

"Žiarenie hviezd môže byť pre človeka sebepriaznivejšie a predsa ho nemôže stretnúť nič jasné, teda dobré, ak má mnoho temna okolo seba následkom svojho duševného stavu." Abd-ru-shin, POSOLSTVO GRÁLU, predn. Astrológia

- - -

"Každý podľa miery svojho chápania pracuje pre seba, a podľa miery svojho nechápania pracuje pre toho, kto chápe viac." V.V. Pjakin

- - -

"Vírusy to sú výlučky poškodených buniek. Sami o sebe nie sú príčinou ochorenia." Rudolf Steiner / "Viruses are simply excreations of a toxic cell. They're not a cause of anything." Rudolf Steiner

- Dr. Mikovitsová tvrdí, že ani Ebola nevedela napádať ľudské bunky, učili v laboratóriu ten vírus ako by to mohol dokázať / Dr. Mikovits claims virus Ebola couldn't attack human cells. They were teaching virus how to attack human cells in laboratory https://www.biblik.sk/news/dr-mikovits-kto-chce-byt-zdravy-nemal-by-byt-nikdy-ockovany-50-milionov-americanov-ma-gamaretrovirus-z-vakcin/

"Ak politici uvidia ľudí čo si nasadili náhubok (rúško) potom si pomyslia, že si budú môcť dovoliť už úplne všetko." Lou Fananek Hagen

https://video.aktualne.cz/dvtv/fananek-rouska-je-nahubek-a-z-lidi-je-stado-co-se-samo-hlida/r~8dfb5dd8981b11ea842f0cc47ab5f122/

"If the politicians will see people with masks, what means defacto a muzzle, people are making such way their dogs by wearing muzzles! Soon afterwards the politicians will think they can do everything." Lou Fananek Hagen, singer, refuses to wear mask

 

"Pakliže se vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte." Eckart Tolle

"If you lack something, give it immediately to the first person you meet." Eckart Tolle

 

"Pakliže se vám něčeho nedostává, neprodleně to poskytněte prvnímu, koho potkáte." Eckart Tolle

Viac tu: https://www.biblik.sk/search/?x=0&y=0&text=pakli%C5%BEe

"KAŽDÁ VAKCÍNA PODANÁ DIEŤAŤU ČI DOSPELÉMU SPÔSOBÍ POŠKODENIE." Dr. Andrew Moulden

https://healthimpactnews.com/2020/censored-dr-kaufman-they-want-to-genetically-modify-us-with-covid-19-vaccine-loses-his-job-and-willing-to-go-to-jail-to-resist/

 

"NÁROD OVCÍ DOSTANE VLÁDU VLKOV."

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

"A NATION OF SHEEPS WILL BEGET A GOVERNMENT OF WOLVES."

↓  Edward R. Murrow  ↓

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

https://www.youtube.com/watch?v=vkw-f41I7nk

-   -   -

"Kristove slová o veľkom súžení, akého nikdy nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani už nikdy viac nebude - ak sa nenaplnili, tak sa môžu rýchlo naplniť, keď by sa začalo hromadne očkovať." 17.3.2020 01:12

(verš Mat 24:21 / verse Mat 24:21)

"In case that Bill Fucking Murderer Gates will receive the permission to vaccinate the whole world, Christ's Words about the great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, could be fulfilled again in our life..."

(maybe most of the biblical prophecies are actual for every life of every man)

 

"ÚSPECH TO JE USILOVNOSŤ A SCHOPNOSŤ VYTRVAŤ"

"SUCCESS IS DILIGENCE AND ENDURANCE."

 

"Na základě svojich skúseností cirkev tvrdí, že keď sa démoni objavia v našej prítomnosti, vždy sa nás pokúsia vtiahnuť do rozhovoru. Preto cirkev odporúča jednoduché pravidlo: Nehovorte s démonmi! Toto je svojim spôsobom to najdôležitejšie pravidlo zo všetkých, rozprávanie sa s démonom je ako flirt, ktorý vás môže zlákať do vzťahu s ním, preto je komunikovanie s duchmi tak nebezpečné." Dokument youtube Exorcisté v akci

https://www.youtube.com/watch?v=BqC7JQ8C4aI

- - -

"Najstarším z doktorov je Slnko. Preto je aj najlepší."

https://www.biblik.sk/news/hrm-sungazing/

"The eldest doctor is The sun. The sun is the best doctor."

"Je ťažšie veľkým byť ako byť za veľkého považovaný."

"Being great is much harder as to be considered as great."

- - -

Syn dôchodkyne sa nám pochválil, že babka dostala SMSku:

"Teraz už môžete ísť nakupovať aj do nákupných centier!"

"- a za čo?" pýta sa babička...

 
"Niet dômyslenejšieho diela ako je ľudské telo. Pľúca sú sférou vzduchu, kosti časťou Zeme, a hviezdy by neexistovali, keby ich človek nemohol vidieť. Nájsť tajomstvo tela znamená porozumieť tajomstvu vesmíru." Slovenský seriál LEKÁR UMIERAJÚCEHO ČASU (cit. z 1. dielu, čas 08:13)
"There's no more sophisticated creation as the human body is. Lungs are the air sphere, bones are part of the earth, and the stars wouldn't even exist without the man who can see! To find the secret of human body means understand secrets of the Universe." Slovak TV serie  "LEKAR UMIERAJUCEHO CASU" (Doctor of the dying time)
-  -  -
"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy

Viac tu: https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/

"Nebojím sa smrti. Bol som "mŕtvy" milióny a milióny rokov predtým než som sa narodil, a žiadne ťažkosti mi to neprinášalo." Mark Twain, osvietený spisovateľ

"I do not fear death. I had been "dead" for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it." Mark Twain, the enlighted writer

 

"Zdá sa, že jednou z príčin chronickej únavy môže byť aj krátkodobé vystavenie silnému elektromagnetickému žiareniu. Niekedy, keď idem do oblastí z vysielačmi, strávim tam obvykle iba pár minút. Ale to, čo niekedy príde v nasledujúcich hodinách je taká únava, že nevládzem ani sedieť."  (niekedy ešte aj na druhý deň sa nedá normálne fungovať, je to akoby mi bolo zle od hlavy, taký zvláštny druh únavy, kedy je telo oddýchnuté, ale niečo vás akoby spomaľuje, alebo tlačí k zemi. Vtedy ukončím akúkoľvek športovú aktivitu hneď, mohlo by sa to vypomstiť. Tieto jemné signály však väčšina ľudí, ktorí vlastnia mobilný telefón už ani nevnímajú) 12.5.2020 17:53

"One think what may cause extreme fatigue is a strong EM radiation. Sometimes I spent only few minutes near some cell stations in our city. I'm always observing myself short time after: head ache, problems with concentration, increased appetite (about this three I am pretty sure), and at last... fatigue! Sometimes I can't even sit on my chair. This kind of extreme fatigue is probably caused by exposure to strong EM radiation from some cell stations."

-  -  -

"Opýtali sme sa bezdomovca: Čo podľa Vás robí kráľa kráľom?

- Je to schopnosť učiniť rozhodnutie."

"Question for a homeless: What makes a king king and what makes a beggar beggar?

"I think the king has got the ability to make a decision."

-  -  -

 

"Money has no value if you don't put it to good use!"

"Peniaze majú hodnotu iba vtedy, ak ich dobre použijete!" Film SHE DEVIL (1989)

 

-  -  -

"Globálna satanská mafia obvykle nerobí školácke chyby! Ak školácke chyby robí, tak preto, aby to ľudia videli. Skutočná pandémia a umieranie ľudí sa môže začať jediným náletom posýpacích lietadiel." 10.5.2020 21:35 (22:35)

"Global satanic mafia usualy don't do stupid mistakes. If they do, only because they want people to see it. The real pandemy and deaths of million people could be started by one aerial assault of chemtrail planes. 9/11 was a mass murder too, many people knew about the  hoax with terrorists , but the "war against terrorism" started and reached their goals - invasion to many states and curtailment of rights and freedom in the world. Why? Simply too much people believed the medial fiction and when all people knew the truth, it was too late. Now the situation is better, but it is very important to FIGHT NOW! 10.5.2020 21:35

 

"Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi..." Rimanom 12:15

(pozn. Biblik: a niekedy aj protestovať s protestujúcimi :-)

"Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep." Romans 12:15

 

"Preto sa musí vždy znova volať k všetkým vážne hľadajúcim: "Dbajte na čistotu svojich myšlienok!" Dajte do toho všetky svoje sily. Nemáte ani tušenie, čo tým vytvoríte. Je v tom niečo mocného! Môžete tak pôsobiť ako silní bojovníci, ako priekopníci Svetla, a tým aj ako osloboditelia svojich blížnych z popínavých bylín jedovatých polí vo svete myšlienkových foriem." Abd-ru-shin, prednáška Myšlienkové formy  https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/

-   -   -

 

"Ľudia majú zapchaté uši slúchatkami, zastreté oči obrazovkou smartphonu a zapchaté ústa aj nos handrou cez xicht, tzv. rúškom! Vidieť takúto kreatúru pobehovať po ulici, ktorá ani nevníma, to je dosť smutný zážitok. Ale náhubky Slovákom nasadili zvlášť preto, lebo boli ticho keď mali kričať!" / "I see people with earphones - they are deaf, gazing into the screen of smarphone - they are blind. Their nose and mouth is now covered with mask! Blind and deaf creatures walking down the street, lacking oxygen thanks to mask - breathing back their own CO2, what causes deceleration of brain functions... In Slovakia people are wearing masks because it's an order of our government! 1600 € penalty, if cops will see you without mask! Cops are everywhere! Acccording to some nazi law, wearing mask is a duty, and the cops are stalkers! In Slovakia, people kept silence for a very long time, even if they should scream! So yet, they have closed their useless mouth forcibly. Useless ears, useless eyes, useless mouth - is this human? What will the Global predictor (satan) do with such creatures, are they going to the slaughter? Because it looks like a preparation for a slaughter..."
-   -   -
"MILUJTE SVOJICH NEPRIATEĽOV ZNAMENÁ: ČIŇTE TO, ČO IM PROSPIEVA!" Abd-ru-shin / "LOVING YOUR ENEMIES MEANS: DO WHAT IS REALLY GOOD FOR THEM." Abd-ru-shin (note Biblik: Violence is sometimes feasible, for example if the violence is the best way for your enemy to learn from it, such way brings him benefit. With your enemy you have to treat always according to God's Law)
-   -   -
"Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojím časom. Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on sa stará o vás. Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere, vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia." 1. List Petrov 5:6-9
"Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time: Casting all your care upon him; for he careth for you. Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." 1st Epistle of Peter 5:6-9
-   -   -
"The cause of all conflict is our nature: EGOISM, THE DESIRE TO FULFILL OURSELVES AT THE EXPENSE OF OTHERS." Michael Laitman Príčina každého konfliktu je naša povaha: EGOIZMUS, TÚŽBA SA PRESADIŤ NA ÚKOR DRUHÝCH. (na Slovensku tomu hovoríme Igorizmus)
Michael Laitman
"Neni chleba, neni Tóry." Michael Laitman, žid
"No bread, no Torah." Michael Laitman, jew
English pages of Michael Laitman: https://www.michaellaitman.com/
 
A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň." Židom 10:24-25
"And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching." Hebrews 10:24-25
- - -
"Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka."  Lukáš 21:33-36
"Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man." Luke 21:33-36
- - -
- Zubár nemôže robiť zubára, kuchár nemôže robiť kuchára, ľudia nemôžu normálne ísť ani k lekárovi ani do obchodu, ničia podniky, rušia hotovosť a k tomu všade striehnu policajti. Je tu ešte niekto, kto verí, že existuje nejaký koronavírus, že toto nie je pokus o globálny prevrat pod falošnou zámienkou? 3.5.2020 16:46
- - -
“Odborníci v oblasti medicíny dookola klamú. Očkovanie bola vždy katastrofa pre imunitný systém. Očkovanie spôsobuje obrovské množstvo chorôb. A (nakoľko vakcíny sú gen. modifikované, pozn. prekl.) cez vakcíny meníme náš genetický kód. Očkovanie je najväčší zločin proti ľudskosti.”
Dr. Guylaine Lanctot, M.D.

- - -

"When we give the government the power to make medical decisions for us, we, in essence, acept that the state owns our bodies." Ron Paul, U.S. doctor and politician
"Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:32

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/preto-vas-budem-sudit-kto-je-ten-co-cloveka-sudi/

- - -

"Pochopil som, že s novými vecami, ktoré sú naozaj dôležité, je lepšie nechodiť do tých recenzovaných vedeckých časopisov. Tam sedia len na to, aby to zabavovali, nie aby tomu dávali zelenú." Lev Pochmeľnych, ruský geoinžinier, dokument Priemyslové riadenie počasia https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-riadenie-pocasia-priserky-s-r-o/

"I've realized, that the new really important things is better keep away from the popular scientific magazines. They are sitting there only for locking it, not for publishing it as it is." Lev Pochmelnych, russian geoengineer, video russian, Industrial weather control:

https://www.youtube.com/watch?v=TOWl1NZrfbU&list=PLXihFlfJ3Y4eqXEeFcIDWTnjSwB_kqecv

- - -

"Človek musí mať vždy skutočnú prácu."

(nie fiktívnu, aj keď za ňu dostáva reálne peniaze)

RNDr. Emil Páleš, sofiológ, Ariadnina Niť 82

"Every man must have a real job."

(do something what brings the real values, not just money)

Dr. Emil Pales, the top Slovak sophiologist

- - -

"Zákon zachovania energie platí - dobré aj zlé sa vždy vráti."

(Keď človek robí niečo, o čom si myslí, že by mohlo byť dobré, nikdy nemá očakávať za to odmenu ani od ľudí ani od Boha)

"The law of conservation of energy always takes his turn, both good and bad will return."

(if you do good, never wait any return neither from God nor from people, do good for good)

- - -

 

Terrorists vs. people in masks. If you dress like a terrorist, that gives your government some right to act with you as with a terrorist! / Vľavo teroristi, vpravo ľudia v rúškach. Keď sa obliekate ako teroristi, predsa tak dávate vašej vláde určitý dôvod jednať s vami ako s teroristami.

- - -

"Slovo COVID sa nápadne podobá slovu COVIN - podvod, konšpirácia, komplot, podvod, faloš..." / The word COVID sounds like the word COVIN! (plot, conspiracy, fraud, lie)

- - -

"Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:32

https://www.biblik.sk/news/preto-vas-budem-sudit-kto-je-ten-co-cloveka-sudi/

"For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye."   Ezekiel 18:32

 

"V každom okamihu môžete nastúpiť cestu k výšinám a napraviť minulé, nech je to čokoľvek! Nerobte nič iné, iba myslite na to, ako vami prúdi čistá sila Božia. Potom sa sami zľaknete zavádzať túto čistotu do špinavých kanálov ošklivých myšlienok, pretože rovnakým spôsobom môžete bez námahy dosiahnuť to najvyššie a najušľachtilejšie. Vám ju stačí len riadiť a sila zapôsobí potom sama vami zamýšľaným smerom. Tak máte šťastie alebo nešťastie vo vlastných rukách."  Abd-ru-shin, prednáška ZODPOVEDNOSŤ

https://poselstvigralu.nazory.eu/rubriky/co-je-poselstvi-gralu/seznam-prednasek-ve-svetle/ve-svetle-pravdy-poselstvi-gralu-12

 

"SVÄTOU POVINNOSŤOU ĽUDSKÉHO DUCHA JE VYSKÚMAŤ, PREČO ŽIJE NA TEJTO ZEMI A VÔBEC V TOMTO STVORENÍ, S KTORÝM JE SPJATÝ TISÍCAMI VLÁKIEN." Abd-ru-shin
https://www.biblik.sk/news/rec-pana/

"THE SACRED DUTY OF MAN'S SPIRIT IS DOING RESEARCH, WHY HE LIVES HERE ON EARTH, AND AT ALL WHY HE LIVES IN THIS CREATION, IN WHICH HE'S CONNECTED BY THOUSANDS OF STRINGS." Abd-ru-shin, THE GRAIL MESSAGE

-      -      -
"Nie ilúzia bola reálna hrozba (9/11, glob. otepľovanie, korona) ale následky opatrení: vojny, chemtrails, očkovanie..."
"Not an illusion was the real threat (9/11, global warming, corona) but consequences of fight against this illusion: wars, chemtrails, vaccination..." quote/citát Biblik 21.4.2020
- - -

"Skutočný trvalý pokrok sa dá dosiahnuť jedine pokrokom vedomia. Bez mravného pokroku akákoľvek zmena je len zdanlivá." Dr. Emil Páleš, Ariadnina niť 77

"The real nontemporary progress could be done only by progress of consciousness. Without the moral progress any change is only an illusion." Dr. Emil Pales, Slovak sophiologist

- - -

"Aj keď je človek na kolenách, nejaké šťastie v sebe cíti." bývalý dlhodobý bezdomovec, s Božou pomocou sa zaradil do normálneho života. Čudoval sa, keď sa mu po modlitbách rýchlo podarilo získať dobrú prácu aj keď na pohovor prišiel zanedbaný. "Bol som prekvapený, ale dali mi prednosť pred inými ľuďmi." povedal

"Even when the man is totally at the bottom, he feels some source of luck inside himself."  former homeless, with God's help he has successfully built his life again since he started to pray. He was amazed how quickly he get a new good job after praying. "I had a look of a dirty homeless when I came for an interview, and they gave me that job! Many normal people didn't pass."

- - -

"ZDROJE DEPRESIE SPOČÍVAJÚ V KONCENTRÁCII LEN NA SAMÉHO SEBA, SVOJE TÚŽBY, V STAROSTIACH IBA O SVOJU OSOBU."

"ČÍM VIAC VYDÁVAME ENERGIU, TÝM VIAC JEJ K NÁM PRICHÁDZA. TEDA, O KOĽKO VIAC ENERGIE LÁSKY, VRELOSTI, STAROSTLIVOSTI A TVORIVOSTI DÁVAME, O TOĽKO ZDRAVŠIA JE DUŠA A TELO."

"Americkí vedci opakovane pripravili štatistiku dlhovekých ľudí. Záver je jednoduchý: Aby sme dlho žili, je potreba raz za deň mať pocit hladu, unaviť sa a spotiť sa. A to všetko prebieha, keď odovzdávame duchovnú a fyzickú energiu. Je ešte jedna vec, možno hlavná zo všetkého tohoto. Pocit hladu, únava a pot musia byť sprevádzané dobrosrdečnou náladou." S.N. Lazarev, kniha VZTAHY

- - -

"Ak by sa každý človek správne zasadil a občas polial, môže z toho vyrásť krásny strom a časom ak by sa pridali aj ostatní aj celý krásny les. Všetko by bolo normálne, ak by každý strom by mal svoje miesto a plnil si svoju úlohu, ešte aj dážď by prichádzal včas." 19.1.2020 01:45 (02:45)

-    -    -

"V tejto krajine existuje také spiknutie, ktorým chcejú zotročiť každého muža, každú ženu a dieťa. Predtým než opustím tento vysoký a vznešený úrad, budem sa angažovať aby som toto spiknutie odhalil." John F. Kennedy, jeden z prvých konšpirátorov

-    -    -

"Podstatou akéhokoľvek uzdravenia je - zmena človeka. A v prvomrade zmena jeho myslenia a náhľadu na svet. A nie stravovania spôsobu života." S.N. LAZAREV, kniha Dg. Karmy 10

Poznámka Biblik: nakoľko stravovanie ovplyvňuje myšlienky, začať sa dá aj stravou. Ak sa človek napr. rozhodne si variť sám, je to tiež určitá zmena. Človek živiaci sa supermarketou stravou prijíma obrovské množstvo psychotropných látok, ktoré sa používajú pri spracovaní (napr. hliník v prípade sóje) a potom konzervanty, emulgátory, farbivá - ak existuje globálne spiknutie, všetko sú to látky vyrobené a používané v kombináciách s cieľom ovplyvniť myseľ a správanie človeka. Mnoho ľudí sa vyliečilo aj zmenou stravy, akurát niektoré diéty nie sú dlhodobo vhodné pre naše klimatické podmienky. Ako pomocou stravy je možné vyliečiť psychické choroby nájdete tu:

https://www.biblik.sk/news/victoria-everett-ako-som-sa-vyliecila-zo-schizofrenie/

a ešte v knihe:

https://www.biblik.sk/products/syndrom-travenia-a-psychologie/

- ak vieme liečiť autizmus a schizofréniu zmenou stravy, meníme taktiež aj myslenie človeka a jeho náhľad na svet. Myseľ, telo a duša sú spojené, nezáleží priliš na tom, odkiaľ začneme, dôležité je začať!

- - -

"Sústreďte myseľ na to, čo chcete vo svojom živote. Nie na to, čo nechcete." N. Hill

"Who wants to be rich, he must have a power. Plans are worthless, if we don't have a power to realize." Napoleon Hill

Klic_k_bohatství_format.pdf

https://www.dropbox.com/s/v3xrtymrqld2tnb/Klic_k_bohatstv%C3%AD_format.pdf?dl=0

- - -

Igor Matovič, 10. 4. 2020:
"Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí si dovidia ďalej od nosa, že o prípadnom otváraní ďalších obchodov, či otváraní škôl a reštaurácií budú rozhodovať tí istí ľudia čo naposledy = elitný tím špičkových slovenských epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Ešte inak - nebude o tom rozhodovať žiaden politik, akokoľvek by chcel ... a keď hovorím žiaden, tak žiaden, ani Fero, ani Anča, ani ja sám,"

Igor Matovič, 15. 4. 2020:
Vladimír Krčméry si myslí, že by sme mali pomaly začať otvárať škôlky a prvé stupne škôl. Premiér Igor Matovič však reagoval, že by sa mali riešiť iné problémy.

Čiže z toho vyplýva že elitný tím špičkových odborníkov je Igor Matovič...

z diskusie na https://www.hlavnespravy.sk/krcmery-by-chcel-otvarat-skolky-podla-premiera-by-sa-mali-riesit-ine-problemy/2124586

-   -   -

"Niekedy si človek musí dávať väčší pozor na priateľov ako na nepriateľov." "Sometimes is good to be aware between our close friends instead of our far enemies."
 
"And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good..."
"A Boh videl všetko to, čo On učinil, a hľa, všetko to bolo veľmi dobré..."
- voľný preklad Genesis 1:31. Originál tu: https://www.bible.sk/sk/rohacek/genesis/1
-    -    -
"As long as the superstition that people should obey unjust laws exists, so long will slavery exist." Mahatma Gandhi

"Dokiaľ existuje tá povera, že by ľudia mali poslúchať nespravodlivé zákony, dovtedy bude existovať aj otroctvo." Mahátmá Gándhí

---

"Love is the key to eternal life."
"Láska je kľúčom k večnému životu."
PAX VOBIS.
POKOJ VÁM.
Peace be with you.
(Kristov pozdrav po vzkriesení / Lord Jesus Christ's greetings after ressurection)
"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života."
"Give everyday the chance to become the most beautiful day of your life."
Mark Twain
"Heaven goes by favour. If it went by merit, you would stay out and your dog would go in." Mark Twain "Do neba sa ide podľa milosti. Keby sa tam išlo podľa zásluh, dostal by sa tam tvoj pes a nie ty." Mark Twain
-    -    -
"Satan has been the best friend the Church has ever had, as he has kept it in business all these years." A.S. LaVey - satanist, author of the satanic Bible / "Satan bol vždy tým najlepším priateľom cirkvi, akého kedy vôbec mali! Lebo on ju udržiaval v chode po celé tie roky!" A.S. LaVey, satanista, autor satanskej Biblie
-    -    -
"Aby sa začali vyšetrovať zločiny rozprašovania vláken do ovzdušia z lietadiel a používanie frekvencií na ovplyvňovanie počasia - to musí byť priorita každého politika, každého alternatívneho média aj každého človeka. Ak si pred týmto ľudia zavierajú oči, začalo sa pre nich posledné odpočítavanie... 11.4.2020 20:51 (21:51)
 
(pamätajte: nové autá, nové TV, notebooky, tablety, navigácie, nové PC monitory, SMARTPHON=ZBRAŇ PROTI VÁM - NEPATRIA DEŤOM DO RÚK, ANI TABLETY ANI ŽIADNE BEZDRÔTOVÉ TECHNOLÓGIE NEPATRIA DEŤOM DO RÚK ANI BY SA NEMALI POUŽÍVAŤ V ICH BLÍZKOSTI, ŽIADNE, ANI DETSKÉ VYSIELAČKY)
-          -          -
"TAK AKO BOLO JASNÉ, KTO 9/11 BOLI V SKUTOČNOSTI TÍ TERORISTI (Bushova vláda a spol.) TAK JE TERAZ JASNÉ, KTO JE V SKUTOČNOSTI VÍRUS (Matovič a spol.)
11.4.2020 19:53 (20:53)
-    -    -
"Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci, ľudskej duši nemôžu odňať ani prášok jej viny, alebo jej dokonca odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!" Abd-ru-shin, cit. z knihy POSOLSTVO GRÁLU (predn. Lenivosť ducha)
"However, the achievements and the allegiance of all believers links them only with their church, not with their God! Neither the church nor its servants can take away from or even forgive a human soul one particle of its guilt! Just as little are they permitted to canonize a soul, and thereby interfere in God’s perfect eternal Primordial Laws of Creation, which are immutable!" Abd-ru-shin
-    -    -
The most political corect honest decent slovak (p)resident (d)evil Zuzana Caputova
Politicky najkorektnejšia najúprimnešia a najslušnejšia slovenská prezidentka:
"Politická korektnosť je fašizmus, ktorý sa preobleka za slušnosť."
George Carlin
"Political correctness is fascism disguised as politeness."
(comment from disccussion DAVID ICKE ABOUT TRANSGENDER / D. Icke o transgenderizme)
 
Brian: "David, you are a great man!"
David: "That's very kind. But, we are all great!"
David Icke@London Real, very interesting video about coronavirus
 
"Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo." Mark Twain
“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” Mark Twain
 
„Dva najdôležitejšie dni vo vašom živote sú deň, kedy ste sa narodili a deň, kedy zistíte prečo.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-zivote/

https://www.biblik.sk/obrazky/#the-new-coronavirus-jpg1

NOVÝ koronavírus! Najlepší prostriedok na odstránenie konzumu!

The NEW coronavirus! Our best product to remove the consumer society!

 

"Psychóza okolo koronavírusu, je spôsob, ako bez vojny prerozdeliť svet." Alexander Lukašenko / The hystery around coronavirus is a manner how to divide the world without war." Alexander Lukashenko

https://www.youtube.com/watch?v=ogORIu1K2KU

 

"Pobožný človek sa spolieha, že mu pomôže Boh. Múdry človek si vezme advokáta." Achille Gregor (1910-1998) český humorista "Religious man always counts with God's help. Wise man will hire a good lawyer." Achille Gregor (1910-1998), czech humorist

 

"Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce." "A successful man is waking up in the morning, going to sleep in the evening and between that he do what he wants." Bob Dylan

„Úspešný človek je ten, ktorý ráno vstane, večer si ľahne a medzitým robí to, čo chce.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/279533-gabriel-garcia-marquez-clovek-ma-pravo-pozerat-na-druheho-zhora-len-vtedy/

 

"Hľadaním vinníkov sa k pravde nepriblížime."

"Seeking those who are responsible for coronavirus we cannot make step towards the truth."

S.N. Lazarev https://www.youtube.com/watch?v=BnF8zOXgWwc

 

-   -   -

https://www.youtube.com/watch?v=fark01sCPVs

"SEXUAL ORIENTATION SHOULD NEVER BE DEFENDED." Vissarion

"NIKTO BY NEMAL ÍSŤ BRÁNIŤ SEXUÁLNU ORIENTÁCIU." Vissarion

 

 

Stačilo by méně sledovat televizi a přečíst si třeba článek profesorů Ladislava Machaly a Jiřího Beneše z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, kde píší: „V oficiálních materiálech evropských i světových autorit se píše, že nemoc se projevuje náhle vzniklou horečkou, suchým kašlem, dušností, slabostí a bolestmi ve svalech. My zdravotníci ale vidíme, že většina nemocných s prokázanou koronavirovou infekcí má jen lehce zvýšenou teplotu a k tomu známky zánětu nosohltanu čili rýmu, mírné bolesti v krku a někdy i kašel. Nejsme tedy schopni podle projevů nemoci vytipovat osoby, které prodělávají koronavirovou infekci, a odlišit je od lidí s běžným nachlazením. (…) Pacienti mají jen lehce zvýšenou teplotu, rýmu, kašel, pobolívání v krku; někdy infikovaný člověk nepopisuje dokonce žádné obtíže.“

https://zvedavec.org/prispevky/2020/04/8262-operace-rouska.htm

 

"Keby každý chcel pomôcť druhému, pomohlo by sa všetkým." Marie von Ebner-Eschenbach (česká spisovateľka) "If everyone would try to help each other, the help would be here for everyone." Marie von Ebner-Eschenbach (czech female writer)

MÔŽETE POMÔCŤ MEDITÁCIOU ALEBO MODLITBOU YOU CAN HELP WITH YOUR PRAYERS  ↓ JOIN THIS MEDITATION ↓ PRIDAJTE SA

https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA (MODLITBY) / GLOBAL MEDITATION 5.4.2020 4:45 AM (SK, ENG)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

 NOC ZO SOBOTY NA NEDEĽU 5.4.2020 o 4:45 ráno BUDE MEDITÁCIA ↓ (MODLITBY) ↓

GLOBAL MEDITATION 5.4.2020 @ 4:45 AM (SK, ENG)
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/sobota-5-4-2020-o-4-45-rano-bude-meditacia/

ZMENA PRILIETA

 
 

WINGS OF CHANGE

-         -         -

"Celý život hľadal zlato v mäsiarstve a na Božom súde vysvetľoval, že nevedel nič o zlatých náleziskách." / "He spent whole life seeking gold at butcher's, and in Divine Judgement he said he didn't know nothing about the golden fields."

"Don't chase money, chase education." Robert T. Kiyosaki (in school nobody teaches you about money / v škole vás nikto neučí o peniazoch, prečo asi?)

"Nepaste po peniazoch, paste po vzdelaní." Robert T. Kiyosaki (zrejme myslí vzdelanie ako sa naučiť ovládať svoje túžby a múdro riadiť svoj cashflow)

"Broke is temporary, poverty is eternal." Robert T. Kiyosaki (book Rich Dad, Poor Dad)

"Byť chudobný a byť bez peňazí nie je to isté. Byť bez peňazí je dočasné, chudoba je večná." Robert T. Kiyosaki, kniha Bohatý Otec - Chudobný Otec

"EPIDÉMIA JE SEN MOCNÝCH!"

"The epidemy is the dream of elites!" 

- KRÍZOVÉ JEDLO NRG-5 / CRISIS FOOD NRG-5:
 
"The power of corporations is bigger than a power of medium-size states." Pavol Luptak
"Sila korporácií je väčšia než sila stredne veľkých štátov." Pavol Ľupták
 
"V tejto situácii, aké pravidlá platia? Niekedy ideme aj mimo pravidiel..." hovorí Peter Pellegrini tu
"Počty nakazených budú rásť" hovorí tu
No pekne! takže stačí vyvolať ilúziu hrozby, ako 9/11 s teroristami a teraz ďalší podvod s koronavírusom! Z ľudí urobiť hovädá a navliecť im náhubky a rukavice, najprv zavrieť obchody, potom sa snažiť zavrieť ich doma a položiť štáty Európy, dať na kolená USA a vytvoriť konečne legitímnu svetovú vládu, ktorá by ináč nikdy legitimitu nezískala!
"Odkiaľ to vedia všetci miliardári, politici aj tuto Pellegrini, že to najhoršie nás ešte len čaká? Kto im dopredu povedal scénar tejto frašky, alebo kto im povedal, že väčšinu ľudí ľahko nakazí vírusom, ktorý spôsobí problém, resp. kto im povedal, že tu urobí bordel, kto? Vyzerá to skôr, že tie predpoklady o úmrtnosti a o rozsahu nákazy sú niekoho plány, podľa ktorých si chce ísť!"  "Who told to all billionaires, politicians and to our former prime minister Peter Pellegrini that the worse will be coming soon? Some politicians are telling exactly when, making scenarios etc. - are that all plans, or what the fuck? Where did you hear that dear Pellegrini? Who told you about this?"
 
"Tajomstvo slobody spočíva vo vzdelávaní ľudí, kdežto tajomstvo tyranie je udržiavať ich tak by boli ignoranti." Maximilián Robespiere - najcnostnejší občan krvavej revolúcie, ktorá sa podľa Ruda Vaského blží sem
 
Hovorí jeden chalan druhému:
"Teda vieš čo, ale mohol by si si dať rúšku!
- a ty by si si zas mohol dať podprsenku!"
One guy to another:
"You should wear mask, you know!
"You should wear bra, looks better!"

 -   -   -

"Súdruhovia zatvorili kostoly!"
"Comrades are closing churches!"
dôchodca prenasledovaný komunistami v reakcii na zatváranie kostolov - slovak pensioner, who was persecuted by communists said what he thinks about closing churches in Slovakia under the pretext of coronavirus (in Slovakia the first what they did was closing churches, that's the real picture who is still occuping our state)
 

"Keď nás boli riešiť kôli tomu, že sme sa rozhodli neočkovať dieťa, tak na úrade sa nás tá pani pýtala že prečo. Tak sme sa opýtali protiotázkou, ze prečo áno, keď vyše polovica vakcín je u nás neučinná už len z faktu, ze sú vyrabané v USA a nie sú prispôsobené na európske kmene. Ich odpoveď bola "áno to je pravda, ale čo ak vaše dieťa vycestuje do USA študovať? Že či ju chceme tak ohroziť... " no dá sa to komentovať? Alebo na otázku, že ako to, že pri epidémii osýpok bolo zo všetkých ochoretých detí 96% zaočkovaných a očkovanie nepomohlo a nemali ani ľahší priebeh a často opačne oveľa tažší ako neočkované, odpoveď mali, že lebo nemôžu zaručiť účinnosť na každý kmeň... Takže tak. Takto sa nám otvorene priznali a ešte si to obhajovali. Môžem kašľať také očkovania..." P.P. + Poznámka Biblik: ak sú súrodenci jeden očkovaný a druhý neočkovaný, tak zaočkovaný všetky choroby prekonáva ťažšie. Písal som, že neviem prečo by to malo byť ináč pri tých chorobách, proti ktorým sa očkuje a po rokoch sa ukazuje, že je to tak, dokonca očkovaní majú ŤAŽŠÍ priebeh ochorení, aj tých, proti ktorýmu sú zaočkovaní! Dokedy sa chcete nechať od lekárov tlačiť k múru a veriť bludu, ktorý im vtĺkali do hláv v škole ako to jediné správne náboženstvo? Klamstvá učia gójov bežne:

"12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet." Protokoly sionských mudrcov 32:12-14
Viac tu: https://www.biblik.sk/news/big-bang-ako-vznik-kozmu-sa-nikdy-nekonal-je-to-podvod-vedy/

"12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet." Protokoly sionských mudrcov 32:12-14

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/big-bang-ako-vznik-kozmu-sa-nikdy-nekonal-je-to-podvod-vedy/

(It's clear what really Winston Churchill was about)
"Diplomacia je umenie človeka poslať do riti takým spôsobom, že sa sám bude pýtať na cestu." Winston Churchill (z toho vidíme, čo bol Churchill skutočne zač)

"Success consist from failure to failure without loss of enthusiasm."

"Úspech sa skladá od jednoho zlyhania ku druhému bez straty entuziazmu."

Winston Churchill
 

"Ľudia sú vychovaní tak, že v prvomrade hľadia na seba - aby neboli konšpirátori, aby mali čo najviac lajkov, aby nestratili ten iluzórny kredit vo virtuálnej realite. Pravda samotná ich zaujíma až potom, ak vôbec." (pozn. Biblik: ide o to, že čas a energiu strávia verifikáciou dôveryhodnosti zdroja ako zamyslením sa nad tvrdením, ktoré prezentuje) komentár z diskusie v článku:

"Z duchovného hľadiska nikto nemôže ochrorieť na chorobu, ktorú nemá v sebe." RNDr. Emil Páleš, Ariadnina Niť 83: https://slobodnyvysielac.sk/relacie/ariadnina-nit/

"From the spiritual point of view, nobody cannot get sick from something, what wasn't  already inside his body before." Dr. EMIL PALES, the top slovak sophiologist
 
You cannot get something from someone if you don't have it
Od nikoho nemôžete nič dostať, pokiaľ to už nemáte!
(29.3.2020 15:32, Ďakujeme / thanks to: Our God and Lord Jesus Christ (Luk 8:18) and Dr. Emil Pales)
 
"Nie je rozhodujúca situácia, ale to ako to prežívaš."
Outer situation isn't much important, the most important is how do you react. RNDr. Emil Páleš

"No more will the world have to look in two different places for squirrels and provolone cheese." (arguments of global corporations what are the benefits of genetic modification for mankind) from SOUTH PARK S4E5 Cartman Joins Nambla

Work and the common "scientific" arguments of Dr. Alphonse Mephesto
Práca a bežné mediálne presviedčanie divákov od odborníka Dr. Alfonza Mefista:
"Podarilo sa nám skrížiť gény veverice a kusu syra. Odteraz už nikto nebude musieť hľadať vevericu a syr na dvoch rozličných miestach!" (argumentácia globálnych korporácií aký je prínos genetickej modifikácie rastlín a.i. pre ľudstvo)
 
"Nie rúška, rukavice ani vitamín C ale Boh a Pán Ježiš Kristus je skutočná Pomoc v týchto časoch, Ktorú ak ste doteraz nespoznali, možno dnes máte poslednú príležitosť pozvať Pána Boha a Ježiša Krista do svojho života! Ako to urobiť? Zavolajte k Nemu o Pomoc nie smerom von k nebu, ale s láskou odovzdanosťou a pokorou do svojho srdca."

Pre bližšie pochopenie prečo je to tak veľmi dôležité si preložte anglický citát:

"Not masks, not gloves nor Vitamin C is the real help in this times. Because Only God and Lord Jesus Christ IS the real Help, maybe today is your last chance to invite God and Lord Jesus Christ into your heart. "I AM = The Way, the Truth and the Life", so in fact, such way you call yourself into The Life! How to do this? Ask Him for Help and always when you pray call His Name not outside, but inside: to your heart with love, submission and dignity as belong to Him." (in Slovakia the first "prevention" agaist coronavirus was quickly closing all churches - it's clear whom really serves our government and what could happen)

-   -   -
"Všade tam, kde je skorumpovaná vláda slúžiaca cudzím mocnostiam je policajt aj sudca iba prašivý pes, ktorý ak dodržiava zločinné a zjavne nespravodlivé zákony, sám sa tak včleňuje do tejto pozície. Prvoradým záujmom policajtov a sudcov je odstránenie takejto vlády a nie vynucovať dodržiavanie takých zákonov." 28.3.2020 20:01
-   -   -
Väčšina ľudí sú navonok čistí, slušní a zodpovení, ale vo vnútri sú ľahostajní, špinaví a zavírení. Celková choroba väčšiny ľudstva sa musela prejaviť aj navonok - rúškisti aj keď sú zdraví vyzerajú ako chorí, rukavice im pripomínajú, že ich ruky sú špinavé a maska im pripomína, že ju nosili dávno predtým. "Vo výsledku by sme mali byť krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať " - to je odkaz Čaputovej :-) Ale ak nebude čo jesť, ukáže sa tá "slušnosť" a "zodpovednosť". Som zvedavý na tých "zodpovedných" ctených pánov a "slušné" dámy." 28.3.20 12:37
-   -   -
27.3.2020 21:21:
"S najväčšou pravdepodobnosťou zomriete v každom prípade! Tak prečo sa bojíte nejakého koronavírusu?" / "Most likely you will die one day! You cannot die yesterday, you cannot die tomorrow, everybody dies today! So why is anybody afraid of some coronavirus today?"
"A On im povedal: JA SOM, nebojte sa!" Ján 6:20
"But he saith unto them, It is I; be not afraid." John 6:20
PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEVS
BERIEM ŤA POD SVOJE KRÍDLA MARCO EVANGELISTA
I TAKE YOU UNDER MY WINGS MARCO EVANGELISTA
POKOJ TEBE MARCO, ZVESTOVATEĽ MÔJHO EVANJELIA!
PEACE WITH YOU MARCO, APOSTLE OF MINE!
 
"Přenech všechny činy  Mně a s myšlenkami upřenými na nejvyšší JÁ, osvobozen od očekávání a sobectví a se zklidněnou myslí, pusť se do boje!" Bhagavad Gíta 3:30
-  -  -
Rozdiely v morálke:
Čo sa stane, keď policajti nájdu kokaín u Angličana, Slováka a Rusa?
Policajt sa opýta: "Čí je to kokaín?"
Angličan: "Je to môj kokaín, vážený pane!"
Slovák: "Ja fakt neviem, kde sa tu ten kokaín nabral!"
Rus: "Čo je to za slovo?"
Dokázané pokusom, dôchodcovia prdia veľa.
Ak Budú môcť ísť nakúpiť, len s kolíkom v zadnej časti tela.
(Opatrenia Matovičovej vlády: zrušenie 13. dôchodkov a totálne sledovanie ľudí - Matovičova vláda by bola schopná nariadiť aj kolíky do zadku povinne ako prevenciu)
 
"Ak lekár rodičom, ktorí odmietajú očkovanie povie: "Hľadajte si iného lekára!" (a častokrát s krikom) je to v každom prípade (aj keby to bolo povedané normálne) určitá forma nátlaku - určitým spôsobom zasahuje do slobodnej vôle človeka. Ani lekár ani protiočkovací aktivista nesmie zasahovať do slobodnej vôle človeka! Môžete povedať svoj názor a dávať človeku podklady na premýšľanie a štúdium, ale nesmiete nijakým činom ovplyvňovať jeho slobodné rozhodnutie. Ani Pán Ježiš Kristus nezasahoval do slobodnej vôle človeka ani kôli Najvyššiemu Cieľu - spasenie duše - Večný Život. A človek si osobuje právo zasahovať do slobodnej vôle človeka iba kôli "vyššiemu cieľu" čo je často krát iba jeho vlastný a obvykle ešte aj egoistický alebo úplne mylný názor." 26.3.2020 19:41
 
"Pretože JA SOM Tvoj Boh budem držať Tvoju ruku hovoriac:
Neboj sa; Tvoje JA SOM Ti pomôže." Voľný preklad Izaiáš 41:13
 
"THE WORLD IS CHANGING, INSPIRATION IS EVERYWHERE!"
"Svet sa mení, ale inšpirácia je všade!"
DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM.
"Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený." Rim 10:13
"Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných." Žalm 91:5-8
"Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked."  Psalms 91:5-8
- - -

“Nemáme-li být oklamáni vlastními představami o Bohu, nesmíme si je dělat. TO znamená, že si nesmíme ani o Čisté Mysli Absolutna představiť žádný mentální obraz! Žádnou úvahu, domňenku... Proč? No protože tyto představy by se nám staly pouty, které by nám nedovolili se pohnout z místa a ponechali by nás v dosavadní nevědomosti tak jako mnoho dalších lidí. Anebo by je ještě zhoršili.” (čas predn. 10m17s) https://www.biblik.sk/news/dr-eduard-tomas-odhalenie-vecnosti/

"Chcete aby váš obchod normálne fungoval aj v čase buzerácie pod zámienkou "lebo koronavírus"? Spravte si pult z ovsennými vločkami! https://www.dsl.sk/article.php?article=23652
Verse of the day 23.3.2020 https://www.kingjamesbibleonline.org/
"Z renomovaných vedeckých časopisov sa pod gesciou USA stávajú obyčajné šarlatánske a konšpiračné plátky.
Smutné, ale aspoň teraz budú všetci vidieť, že boli odjakživa aj oni používané na politický boj." Jozef Mak
"Under gestion of USA the prestige science magazines become fake and conspiracy plates. Sadly, but now everyone shall see, those magazines were always used as a political warfare." Jozef Mak
 
"Antabus s glukonátom meďnatým je vynikajúci liek na rakovinu. Problém je, že je príliš lacný."
VIDEO MILAN CALÁBEK & DušeK o liečení koronavírusu:
 
"Dnes má bohatý človek veľa kamerátov."
(kameráti sa natáčajú na kameru)
"Today a rich man has got a lot camrates."
(not comrades, because a rich man is always caught on camera)

 

"Tabak=zotročovateľ národov." 25.7.2018 22:35

"TOBACCO=ENSLAVER OF NATIONS."

"Najväčšie kúzlo satana je to, že ľudia nevedia, že existuje." Vynikajúci Dokument "SATANIZMUS A ROZPAD SR, ČR" https://www.youtube.com/watch?v=VKtik20Jl_U

"Múdry človek nikomu nehovorí o svojich záležitostiach." Giacomo Casanova

"Človeku, ktorý dokáže vládnuť sám sebe, nemusí nikto vládnuť."

"Keď nerozlúštite písmo nejakej kultúry, tá kultúra je vyššie než vy."

POVSTANIE=POVSTANIE Z PÚT SVOJEJ VLASTNEJ MYSLI" Pjér la Šé'z

"Nie tento a druhý svet, ale len jedno jednotné bytie!
Avšak svojim mylným názorom o oddelení týchto dvoch svetov sa človek neprirodzene obmedzuje, prekáža svojmu pokroku a uvoľňuje priestor nespútanej fantázii, prinášajúcej znetvorené obrazy. Je potom prekvapujúce, keď mnohí ľudia majú v dôsledku toho len neveriaci úsmev pre "druhý svet", iní ho zase až chorobne otrocky zbožňujú, alebo sa to zvrhne na fanatizmus? Doterajšie nesprávne stanovisko dáva vám tiež rovnako nesprávny základ, na ktorom sa márne a donekonečna snažíte vybudovať pravú vieru, teda vnútorné presvedčenie. Pritom narážate na miesta, úskalia, na ktorých sa musíte zapotácať v pochybnostiach, alebo vás prinútia samé zrútiť celú stavbu, aby ste sa potom všetkého vzdali v zúfalstve alebo v hneve." vybrané úryvky z Abd-ru-shin POSOLSVO GRÁLU
"Ak rozprašovanie chemtrails po celom svete (dokonca aj v Rusku aj v Číne) nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak import utečencov do Európy nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak testovanie jadrových zbraní na povrchu Zeme (kontaminovanie planéty rádioaktívnym spádom) a testovanie biologických zbraní predch. vypustením SARS a nedávnym vypustením koronavírusu nie je vláda antikrista, tak čo potom? Ak je toto nejakému štátu umožnené, svedčí to na jednu svetovú vládu a naozaj to po posledom vypustení koronavírusu už vyzerá tak, že boj USA, Ruska a Číny je iba hra pre divákov."
 
"Pokiaľ sa ľudia budú podrobovať nespravodlivým zákonom, bude existovať aj ich otroctvo." M. Gándhí
"Pokiaľ sa ľudia budú podrobovať nespravodlivým zákonom, bude existovať aj ich otroctvo." M. Gándhí

Viac tu: https://www.biblik.sk/
"A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kamkoľvek pojdeš, a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril."
DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM.

Viac tu: https://www.biblik.sk/#ta-png2

Genesis 28:15

"Len ten, kto sa sám pohybuje, môže duchovne napredovať. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzie pomôcky vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách, zatiaľ čo svoje vlastné zdravé údy vyradil." Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU https://www.biblik.sk/posolstvo-gralu/
(písmo kurzívou čítajte tak, že ho môžete skusiť vynechať. V tomto prípade ak vynecháme duchovne napredovať, znamená to celkovo napredovať, teda iba ak sa snažíte sám, aj Boh vám pomáha - v prvom rade by sa mal mladý človek snažiť osamostatniť, nech to znie akokoľvek, osamostatniť sa je dôležitejšie ako Ježiš Kristus - ako vaša prestava Krista a každé náboženstvo. Lebo ak budete závislí na niekom inom, ťažko v Pravde poznáte Krista a ťažko vám bude naprospech náboženstvo. Aj rodičia by mali svoje deti viesť viac ku vlastnému bývaniu a samostatnosti ako ku kostolíčku - kto si neváži a nemiluje seba a svoju ženu/priateľku, ťažko môže milovať Boha! A ako si môže mladý človek vážiť seba, keď býva s rodičmi v jednom byte? A keď je tak slabý, že sa nezmôže ani na samostatný život, akého priateľa/priateľku si nájde? Buď je osamelý alebo má pri sebe podobné, ako je on sám - a to ťažko môže skutočne milovať! Ako môže ctiť svojho otca a svoju matku, ktorí ho neviedli ani k tomu, aby mu tak zmocneli "svaly" že je schopný sa starať sám o seba? Akí sú rodičia kresťania, keď nemali ani toľko rozumu, aby ich deti žili v zdravom prostredí - vo vlastnom a samostatne)

"Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí."  Príslovia 13:20 

"He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed." Proverbs 13:20
(lepšia inteligentná samota ako sprostá spoločnosť / an intelligent loneliness is better than a foolish company)

POMOC PRE CHORÝCH

AK NIE SI VO VZŤAHU SO ŽIVÝM BOHOM A PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM, TVOJE NÁBOŽENSTVO JE DAROMNÉ" (vzťah sám so sebou, poznanie seba, čo prospieva a čo nie, robiť to, čo prospieva, zbaviť sa toho, čo neprospieva)

 "Lebo kto má, tomu bude dané, a rozhojní sa mu; ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má." Matúš 13:12

 

https://www.biblik.sk/news/ako-liecit-rakovinu-vysoky-tlak-a-cholesterol-dr-coldwell/

Čítajte pravidelne www.biblik.sk/clanky

!!! KRITICKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE SÚ V KNIHE: 

S.N. LAZAREV - ZDRAVIE ČLOVEKA 

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

IBAN: SK20 5200 0000 0000 1738 8013

Viac tu: https://www.biblik.sk/podporte-nas/

 

 

Kontakt

Biblik.sk Soblahovská 1108/21
911 01 Trenčín

tel.: 032 240 00 65 (nemáme SMS / NO SMS)
phone: 00421 32 240 00 65
- we speak slovak & english
biblikPÍŠZAVINÁČbiblik.sk IČO: 41859545 DIČ:1122806113